OVB Vermögensberatung Kft.

Impresszum

OVB Vermögensberatung Kft.

1138 Budapest
Váci út 140.

Menedzsment

Jánosi Gergely
Papp Ádám

Jogi információ

{"active":5,"header":"h3","collapsible":true,"heightStyle":"content","event":"click"}
 • Részletes Impresszum

  A szolgáltató neve: OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.

  Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  Cégjegyzékszám: 01‐09‐724845

  Adószám: 13231796-2-41

  Elérhetőségek:


  Engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségei:

  Magyar Nemzeti Bank

  • Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
  • Tel.: (+36 1) 428-2600
  • Fax: (+36 1) 429-8000
  • E-mail: info@mnb.hu
  • Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
  • Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
  • Ügyfélszolgálati tel.: (+36 80) 203-776
  • Pénzügyi fogyasztóvédelem e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu


  Felügyeleti engedély szám (biztosításközvetítés):
  E-II/273/2005

  Felügyeleti engedély szám (pénzügyi szolgáltatás közvetítése): EN-I-722/2010 H-EN-156/2017

  Tárhelyszolgáltató adatai:

  Pallas GmbH

  • Székhely: 50321 Brühl, Hermülheimer Str. 8a (Németország)
  • Tel.: +49 (0)2232-1896-0
  • Fax: +49 (0)2232-1896-29
  • E-mail: information@pallas.com

 • Felhasználási Feltételek

  1. A felhasználás általános feltételei

  1.1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) az OVB Vermögensberatung Kft. (Cg.: 01‐09‐724845, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett OVB Honlap (http://www.ovb.hu és aloldalai, a továbbiakban összességükben: Honlap) útján elérhetővé tett tartalomhoz történő hozzáférésre és szolgáltatások (tartalom és szolgáltatások együttes megnevezése a továbbiakban Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybe vételére vonatkozó feltételeket tartalmazza.

  1.2. A Honlap útján elérhetővé tett bármely Szolgáltatás igénybe vevője (ideértve bármely tartalomhoz történő hozzáférést) regisztrációtól függetlenül Felhasználónak minősül. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja ezen Feltételeket, ellenkező esetben a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A Honlap és a Szolgáltatások használatára vonatkozó, jelen Feltételekben hivatkozott további tájékoztatások (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

  1.3. Jelen Feltételek visszavonásig vagy módosításig érvényesek. A Szolgáltató bármikor jogosult a Feltételek módosítására, erről a Honlapon ad tájékoztatást a Felhasználónak. A módosítást követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Feltételeket.

  2. Regisztráció, adatközlés

  2.1. A Szolgáltatás egyes elemeinek használata regisztrációhoz vagy önkéntes adatközléshez (a továbbiakban: Regisztráció) kötött. A Regisztrációval Felhasználó kifejezetten és önkéntesen beleegyezik adatai kezeléséhez, melynek részleteiről a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata rendelkezik. A Felhasználó általi hiányos, téves tartalmú Regisztrációért, az ebből eredő következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  2.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Feltételek megszegése esetén a Regisztráció törölhető és ezáltal egyes Szolgáltatások elérése felfüggesztésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a regisztráció törlésével összefüggő minden hátrányos következményért.

  2.3. A Felhasználó a Regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeire (különösen: e‐mail címére, telefonszámára, postai címére) a Szolgáltató reklám és / vagy tájékoztató tartalmú, valamint a Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggő technikai jellegű üzeneteket küldjön az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint.

  2.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználók személyes adatnak minősülő illetve egyéb azonosító adatait harmadik fél részére elektronikus úton továbbítani, ezen harmadik fél által nyújtott, Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítéséhez.

  3. A Szolgáltatás alapelemei

  3.1. A Szolgáltatás célja a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató és üzleti partnerei tevékenységéről, valamint az is, hogy a Szolgáltató fogadja az ezekre vonatkozó felhasználói visszajelzéseket. A Szolgáltatás a Szolgáltató vagy harmadik fél által előállított, szerzői jogi védelem alatt álló szöveges‐, audiovizuális‐ és multimédiás tartalmak hozzáférhetővé tételével, más tartalomszolgáltatók által közzétett tartalmak jogszerű közzétételével, és más szolgáltatások biztosításával valósul meg.

  3.2. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, közvetítő szolgáltatóként az Ektv. rendelkezéseivel összhangban automatikusan nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, de ezt, illetve a tartalom szerkesztésének (törlésének) jogát fenntartja.

  3.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely formai vagy tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok működését megváltoztassa, azon harmadik fél hirdetését vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

  4. A Szolgáltatás egyes elemei

  A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételére vonatkozóan a Szolgáltató jogosult külön szabályzatot kiadni, az alábbi általános rendelkezések mellett.

  4.1. Le‐ és feltöltés a Honlap használatával

  A letöltésre elérhetővé tett alkalmazások, dokumentumok tekintetében Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül, így azok tartalmával, eredetével, az ezek által esetlegesen okozott kárral kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Felhasználó a feltöltéssel korlátlan felelősséget vállal azért, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (alkalmazás, dokumentum, kép, ábra, egyéb audiovizuális alkotások, stb. – a továbbiakban Felhasználói Tartalom) szabad felhasználású vagy annak közzétételéhez valamennyi jogosultsággal rendelkezik, tehát az harmadik fél engedélye, hozzájárulása nélkül szabadon használható, másolható, tanulmányozható, terjeszthető és módosítható.

  4.2. Hírlevél

  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrált Felhasználók részére Hírlevelet küldjön, mely a Felhasználó külön engedélye nélkül kereskedelmi reklámot is tartalmazhat.

  4.3. Hozzászólások

  A Felhasználónak a Honlap útján továbbított tény‐ és egyéb állításai, ott közölt véleménye, megnyilvánulásai (összefoglaló elnevezéssel: hozzászólásai) mások jogait és jogos érdekeit nem sérthetik (ld. az 5.1. pontot). A Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalom szerkesztésére, törlésére.

  4.4. Más honlapra mutató hivatkozások

  Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Honlapon hivatkozott weboldal vagy a hivatkozás önmagában harmadik fél jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. A Szolgáltató a hivatkozások illetve a hivatkozott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

  5. A Szolgáltatás jogsértő felhasználása és következményei

  5.1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik fél, más Felhasználók és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, a Feltételek betartása mellett használható. Tilos bármely tevékenység, amely a Szolgáltatás nem engedélyezett módon történő felhasználását célozza, azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. A Feltételeket sértő vagy egyéb visszaélésszerű felhasználói magatartás esetén a Szolgáltató – jelen Feltételekben foglalt következmények alkalmazásán túl ‐ jogosult megtenni a szükséges jogi és egyéb lépéseket a Felhasználóval (a szabály megsértőjével) szemben.

  5.2. A Honlap tartalma és az egyes Szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A Honlap tartalma a rendeltetésszerű használat körébe tartozó olvasáson, megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, nem‐kereskedelmi célú adattároláson és nyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A Honlap tartalmának átvétele kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett körben (regisztráció nélkül hozzáférhető tartalom) és változatlan, hiánytalan formában, forrásmegjelöléssel és a tartalomra mutató hivatkozást elhelyezésével történhet.

  6. A Szolgáltató felelősségének kizárása

  6.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelenlegi, Felhasználó által megismert formájában, ingyenesen, bárki által hozzáférhetően nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftver‐ és annak keretében elérhető tartalmi elemek pontosságáért, teljességéért és hibamentes működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó eszközében, szoftvereiben keletkezett károsodásokért és ezek következményeiért (pl. hálózati / adattovábbítási hiba vagy kimaradás, Szolgáltató vagy Felhasználó oldali technikai hiba, kártékony programok, személyek tevékenysége).

  6.2. A Honlap használatával kapcsolatos magatartásáért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által jogszabályt vagy valamely szabályzatot, jelen Feltételeket sértő Felhasználói Tartalommal, hozzászólással vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár illetve sérelemdíj vonatkozásában.

  6.3. Amennyiben a Felhasználó magatartására tekintettel bármely hatóság, bíróság vagy harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóval a hátrányos jogkövetkezmények elhárítása érdekében, valamint köteles mentesíteni minden olyan közvetlenül vagy közvetetten jelentkező hátrányos jogkövetkezmény alól (különösen: kártérítés vagy sérelemdíj fizetésének kötelezettsége), amely a Szolgáltatót a Felhasználó magatartásával összefüggésben terheli.

  Kelt: Budapest, 2014. július 23.

 • Etikai kódex

  Az OVB Európa egyik legnagyobb nemzetközi pénzügyi tanácsadó cége, mely elkötelezett ügyfelei minél hatékonyabb, magas színvonalú és teljes körű kiszolgálása mellett, ugyanakkor biztos hátteret kíván nyújtani összes jelenlegi és jövőbeni tanácsadói számára.

  Ehhez elengedhetetlen, hogy az OVB tanácsadói tevékenységük során betartsák a pénzügyi piacra és az OVB-re vonatkozó szabályokat, irányelveket és normákat.

  Ezen dokumentum célja, hogy összefoglalja az ezzel kapcsolatos információkat. Az itt leírtakon túl az Megbízott köteles a mindenkori írott és íratlan társadalmi és üzleti normáknak megfelelően eljárni, a vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat, egyedi utasításokat betartani és a megbízási szerződésben foglaltakat teljesíteni.

  Az OVB tanácsadói – függetlenül attól, hogy megbízotti minőségükben járnak el, vagy egyéb tevékenységet végeznek, Magyarország területén belül vagy azon kívül tartózkodnak – mindenkor kötelesek betartani ezen Etikai kódex előírásait. Az OVB az Etikai Kódex vonatkozásában fenntartja az egyoldalú módosítás jogát, melyről az OVB köteles a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően az OVB tanácsadóját írásban, vagy a tanácsadó által elérhető elektronikus felületen (portálon) értesíteni. Amennyiben az OVB tanácsadója a módosított Etikai Kódexet nem fogadja el, jogosult jogviszonyát írásban felmondani oly módon, hogy felmondása legkésőbb a módosított Etikai Kódex hatályba lépésének napján az OVB Központba megérkezzen. Amennyiben az OVB tanácsadója a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a felmondási jogával, az OVB az Etikai Kódex módosítást a tanácsadó részéről elfogadottnak tekinti. Az OVB tanácsadója az előbbieket kifejezetten tudomásul veszi és aláírásával elfogadja.

  1. Szabályozási környezet

  1. Az OVB tanácsadója köteles mindenkor maradéktalanul tiszteletben tartani a hatályos szabályozási környezetet, így különösen Magyarország jogszabályait, a Felügyelet rendeleteit, a Felügyelet egyéb szabályozó eszközeiben foglaltakat, az OVB Magyarország előírásait és a Partnerek vonatkozó előírásait, ügyrendjeit. Ezeket akkor sem sértheti meg, ha erre az ügyfél vagy más személy kifejezetten felkéri.
  2. A szabályozási környezetnek megfelelő működést illetően különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
   Az OVB tanácsadója kizárólag a megfelelő (Biztosításközvetìtői, illetve Hitelközvetìtői) Felügyeleti regisztrációt követően végezhet engedélyköteles tevékenységet (ideértve az ügyfélmegkeresés, elemzés, tanácsadás és tanácsadótoborzás minden formáját).
  3. az OVB tanácsadója köteles mindenkor maradéktalanul betartani a hatályos adatkezelési, adatvédelmi szabályokat, továbbá köteles maradéktalanul eleget tenni a gazdasági titok (bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok) megtartására vonatkozó kötelezettségének. Köteles továbbá megőrizni az OVB-re vagy más tanácsadóra vonatkozó üzleti titkot is.

  2. Kapcsolattartás az ügyfelekkel

  1. Az OVB tanácsadója köteles mindenkor alaposan és teljes körűen felmérni az ügyfél igényeit, és az igényfelmérés alapján a legmegfelelőbb terméket ajánlani a részére.
  2. Az OVB tanácsadója az ügyfelet mindenkor a valóságnak megfelelően, teljes körűen és érthetően tájékoztatja. Különösen igaz ez az alábbiakra:

   1. nem szabad a díjfizetés folyamatosságával kapcsolatos kötelezettségeket, és a díjfizetés elmaradásának következményeit elhallgatni, vagy arról valótlan tájékoztatást adni.
   2. nem szabad ellenőrizhetetlen, vagy hosszútávon nagy pontossággal előrejelezhetetlen körülmények et (infláció mértéke, befektetési hozamok) tényként közölni.
   3. nem szabad az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéretet tenni, vagy információt adni.

  3. A kapcsolattartás során a tanácsadó nem használhat téves, félrevezető megnevezést az általa végzett tevékenységgel, az OVB-hez fűződő kapcsolatával, karrierszintjével, elérhetőségeivel kapcsolatban.
  4. A tanácsadó az ügyfél felé nem keltheti azt a látszatot, hogy nevében, képviseletében jogosult eljárni (alkuszi tevékenység).
  5. A tanácsadó az ügyféltől készpénz átvételére nem jogosult.
  6. Az OVB tanácsadója kizárólag az ügyfél igényének nagymértékű változása, illetve kedvezőbb ár-érték arányú termék megléte esetén tehet javaslatot az ügyfélnek korábbi szerződése felmondására. Ebben az esetben is teljes körűen fel kell hívnia az ügyfél figyelmét a szerződésváltás esetleges költségeire, kockázataira.
  7. A tanácsadó nem tehet javaslatot az ügyfélnek a szerződés felmondására abban az esetben, ha azt az ügyfél az OVB más tanácsadója közreműködésével kötötte. E szabály megsértése esetén az ügyletből származó jutalékra az eredeti szerződést kezelő, visszaírás esetén a visszaírást elszenvedő tanácsadó jogosult.
  8. A tanácsadó nem értékesíthet az ügyfél számára az OVB profiljába közvetlenül nem tartozó terméket, szolgáltatást az OVB Központ jóváhagyása nélkül.
  9. A tanácsadó köteles az általa gondozott ügyfelek tekintetében folyamatos szerviztevékenységet végezni.
  10. A tanácsadó a létrejött szerződések vonatkozásában intervenciós tevékenység keretében köteles együttműködni a szerződési zavar elhárításában.
  11. A tanácsadó köteles megelőzni az olyan helyzet kialakulását, melyben konfliktus alakul ki személyes érdekei és az ügyfél érdekei között . Amennyiben ilyen érdekellentét mégis kialakul, arról az ügyfelet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni köteles.
  12. A tanácsadó köteles teljesíteni a jogszabályban előírt ügyfélazonosítási-, illetve a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségeit.

  3. Kapcsolattartás tanácsadókkal, tanácsadók fejlődése

  1. A tanácsadók közötti kommunikáció mindenkor nyílt és őszinte, kölcsönös bizalomra és tiszteletre épül.
  2. B. Az OVB semmilyen módon nem kötelezi új vagy meglévő tanácsadóit biztosítási vagy egyéb pénzügyi termékre vonatkozó szerződés megkötésére (az esetleges jogszabályi előírásokon túl). Ettől eltérő információt nem szabad adni.
  3. Új tanácsadójelölt felvételi beszélgetésében köteles vezető karrierszintű tanácsadó részt venni.
  4. Az OVB tanácsadója köteles tartózkodni minden olyan lépés megtételétől, amely arra irányul, hogy más struktúrához tartozó tanácsadót megszerezzen.
  5. Az a volt tanácsadó, aki jogviszonya megszűnését követően más struktúrában kíván tevékenykedni, ezt csak a korábbi Régió- vagy Országos igazgatójának jóváhagyásával teheti meg.
  6. Az OVB tanácsadója kizárólag a szabályozásnak megfelelő keretek között , kizárólag az OVB-vel szintén tanácsadói státuszban lévő személyekkel dolgozhat együtt , nem veheti igénybe közvetítői jogosultsággal nem rendelkező személyek (tippadó, címszerző, felhajtó) közreműködését.
  7. A tanácsadó jutalékra kizárólag az OVB Központtól jogosult. A közvetítői tevékenységgel összefüggésben szigorúan tilos az ügyféltől bármilyen vagyoni előnyt kérni vagy elfogadni, ugyancsak tilos az ügyfélnek ezzel összefüggésben vagyoni előnyt nyújtani vagy erre ígéretet tenni.
  8. Az OVB jutalék-számfejtési rendszere minden tanácsadó számára egységes, ettől eltérő információt tanácsadójelöltek számára nem szabad adni.
  9. Az OVB tanácsadója köteles a struktúrájába tartozó tanácsadók munkáját mindenkor megfelelően támogatni, gondoskodni azok megfelelő és folyamatos továbbképzéséről.
  10. Az OVB tanácsadója elkötelezett tudásának és képességeinek folyamatos fejlesztése mellett.
  11. A tanácsadó tudomásul veszi, hogy tilos az egységszámítás befolyásolását szem előtt tartva szerződést kötni (például saját névre vagy családon belül kötött és egy hónapon belül sztornózott életbiztosítások).

  4. Az OVB üzleti jó hírnevének védelme

  1. Az OVB tanácsadója megbízói minőségében (tanácsadás, elemzés, tanácsadótoborzás során, OVB-s versenyek, utazások alkalmából) és ezen túl egyaránt mindenkor óvja az OVB üzleti jó hírnevét. Különösen igaz ez a tanácsadó megjelenésére (alkalomhoz illő, üzleti öltözet) és viselkedésmódjára.
  2. Az OVB tanácsadója nem nyilatkozik negatívan az OVB egészéről, az OVB Holdingról, az OVB Magyarországról, illetve más struktúrákról. Semmilyen körben nem terjeszt hamis vagy torz információkat az OVB egészéről, az OVB Holdingról, az OVB Magyarországról, más struktúrákról, az OVB partnereiről és versenytársairól.
  3. Az OVB tanácsadója nem helyezhet el semmilyen médiában (ideértve az Internet egészét is) olyan anyagot (képet, videót, szöveget), mely az OVB jó hírnevéhez vagy a pénzügyi tanácsadói szakmához méltatlan tartalmat foglal magában.
  4. Az OVB tanácsadója semmilyen körülmények között nem használhatja az OVB nevét vagy logóját az OVB Központ engedélye nélkül (az engedélyeztetés folyamatáról az OVB Portálon található információ).
  5. Az OVB tanácsadója köteles bármilyen hirdetés, bárminemű nyilatkozattétel megjelentetése előtt az OVB Központ engedélyét megszerezni. Reklámot kizárólag vezetői karrierszintű tanácsadó jelentethet meg. A reklámokban semmilyen körülmények között nem szerepelhet hamis vagy torz információ, mely az ügyfelek vagy tanácsadójelöltek megtévesztésére alkalmas.
  6. Az OVB jó üzleti jó hírnevének megtartására vonatkozó kötelezettség a tanácsadó jogviszonyának megszűnése után is korlátlan ideig terheli a tanácsadót.

  5. Egyéb általános rendelkezések

  1. Az OVB tanácsadója e minőségében (az ügyfelekkel és a többi tanácsadóval való kapcsolattartás során) semlegességre törekedve, világnézeti , vallási, politikai szempontoktól függetlenül köteles tevékenykedni. Az OVB tanácsadója feltétlenül köteles eleget tenni az egyenlő bánásmód követelményének, ennek megfelelően köteles tartózkodni mindennemű hátrányos megkülönböztetéstől, amelynek alapja egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete stb.
  2. A tanácsadó köteles együttműködni az OVB Központhoz vagy a Felügyelethez érkezett ügyfélpanaszok megválaszolásában, lehetőség szerint orvoslásában. Ennek keretében – felhívásra – köteles írásbeli állásfoglalást tenni, illetve szükség szerint az ügyféllel kapcsolatba lépni.
  3. A tanácsadó a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul bejelenteni az OVB ügyvezetésének azt, ha közvetítői tevékenységével összefüggésben vele szemben bármilyen hatósági, bírósági eljárás indul.

  6. Az etikai kódex betartása, betartatása

  1. A tanácsadó köteles az Etikai kódexet mindenkor betartani. Ugyanakkor a tanácsadó köteles tájékoztatni az OVB Központot, ha tudomást szerez az Etikai kódex rendelkezéseinek megsértéséről.
  2. Minden olyan vezetői karrierszintű tanácsadó, akinek struktúrájában tudtával, hallgatólagos vagy kifejezett beleegyezésével vagy bátorításával az Etikai kódexben foglaltakat sértő tevékenység vagy mulasztás (magatartás) valósul meg, úgy felel a vonatkozó eseményekért, mintha maga sértette volna meg az Etikai kódexet.
  3. Minden vezetői karrierszintű tanácsadó felelős a struktúrájához tartozó tanácsadók tekintetében az Etikai kódex megismertetéséért, illetve a benne foglaltak betartásának ellenőrzéséért.
  4. Az OVB valamely struktúrája vagy szervezeti egysége által kidolgozott Etikai szabályzat jelen Etikai kódex előírásaival ellentétes előírást nem tartalmazhat, összeütközés esetén jelen Kódex előírásai elsőbbséget élveznek. A tanácsadó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Etikai kódex megsértése - minden karrierszint esetén - a megbízási szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását vonhatja maga után (rendkívüli felmondási ok). Az OVB ügyvezetése jogosult mérlegelni az esemény súlyosságát és dönt a szükséges lépésekről.
 • Adatkezelési Nyilatkozat

  A jelen adatkezelési nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) az OVB Vermögensberatung Kft. (Cg.: 01‐09‐724845, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett OVB Honlaphoz (http://www.ovb.hu és aloldalai, a továbbiakban összességükben: Honlap) történő hozzáféréssel kapcsolatos adatkezelési szabályokat tartalmazza.

  A Honlap útján elérhetővé tett bármely Szolgáltatás igénybe vevője (ideértve bármely tartalomhoz történő hozzáférést)
  regisztrációtól függetlenül Felhasználónak minősül. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja ezen Nyilatkozatban rögzített adatkezelési szabályokat, ellenkező esetben a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

  A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlap üzemeltetése során tudomására jutott adatok tekintetében adatkezelést végez, továbbá tájékoztatja a Felhasználót a következőkről.

  1. a Szolgáltató adatkezelést a Felhasználó által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatok és különleges adatok tekintetében végez. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó személyes adatait a jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerint és a törvényi alapelvek figyelembe vételével (tisztességes és törvényes adatfelvétel, adatkezelés követelménye) kezeli, azokat jogosulatlan harmadik személynek át nem adja, és mindenkor a hatályos adatvédelmi jogszabályok legteljesebb betartásával jár el
  2. adatkezelőnek a Szolgáltató minősül, a rendelkezésre bocsátott adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltató munkavállalói és szerződött alvállalkozói. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek az adat‐ és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek
  3. az adatkezelés általános célja az, hogy a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatásokat a Szolgáltató a lehető legmagasabb színvonalon biztosíthassa. Az adatkezelés célja továbbá a regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolatfelvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatoknak az adatkezelő által üzletszerzési céllal történő felhasználása az 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az érintett e‐mail címének / telefonszámának megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az adatkezelő e‐mailben / SMS‐ben kereskedelmi célú tájékoztatást, megkeresést küldjön. Az érintett bármikor jogosult jelen pontban foglalt hozzájárulását visszavonni
  4. a Szolgáltató az adatokat addig az időpontig kezeli, ameddig a Szolgáltatással kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében ez szükséges, kivéve, ha a Felhasználó hozzájárulását adja az adatkezelés időtartamának meghosszabbításához
  5. a Szolgáltató az adatkezelés során közreműködő (megbízott) illetve adatfeldolgozó igénybevételére jogosult és az adatok harmadik személy vagy szervezet részére történő átadásának, továbbításának lehetőségét fenntartja, melyhez a Felhasználó hozzájárul. Így a Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat átadhatja ‐ a tevékenységéhez szükséges mértékben ‐ harmadik személy (pl. tulajdonos anyavállalata) részére
  6. az adatkezelés tartalmára, feltételeire vonatkozó részletes tájékoztatásra tekintettel a Felhasználó önkéntesen és határozottan beleegyezését adja személyes adatainak és különleges adatainak kezeléséhez, továbbításához, összekapcsolásához, külföldre történő továbbításához amennyiben ez az adatkezelés célját szolgálja
  7. a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rá vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra ‐ hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon ‐ átadhatók
  8. a Felhasználó kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért felelősséget vállal, viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit
  9. Tájékoztatás a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál:

   1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
   2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
   3. személyes adatainak ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését vagy zárolását

  10. Az Felhasználónak a jogszabályban meghatározott esetben joga van a bírósági jogorvoslatot kérni illetve a Nemzeti
   Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

  A Facebook-plugin (Tetszik-gomb) használata

  Honlapunkon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használjuk. A Facebook-plugint a Facebook logóról vagy a „Like-gombról” („Tetszik”) ismerheti fel az oldalunkon. A Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

  Ha az oldalunkra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészőjével és a Facebook-szerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP-címről keresték fel az oldalt. Ha a Facebook „Tetszik-gombját” megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor az oldalunkon megjelenő tartalmakat a Facebook-profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook az oldalaink látogatását a felhasználói fiókjához rendeli. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál a következő linken: hu-hu.facebook.com/policy.php.

  Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, az jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

 • Panaszkezelési Szabályzat

  Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

  Hatályos: 2018. február 23-tól

  A./ A panaszkezelés általános elvei

  Ezen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) rendelkezik az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-724845, adószám: 13231796-2-41, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140. - továbbiakban: OVB vagy Szolgáltató) tevékenységét érintő ügyfélpanaszok hatékony, átlátható és gyors kezelését biztosító eljárásról, a panaszügyintézés módjáról és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésének szabályairól. Az OVB köteles az ügyfélnek a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés OVB részéről történő teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogását (a továbbiakban: panasz) teljeskörűen kivizsgálni és megválaszolni.A Szabályzat kiadásának alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok:

  • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) és különösen annak a panaszkezelésről szóló 159. §-a és 382. §-a, valamint
  • A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 437/2016. (XII. 16.) Kormány rendelet, valamint
  • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) és különösen annak a panaszkezelésről szóló 288. §-a, valamint
  • A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Kormány rendelet, valamint
  • A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelete a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról.

  Jelen Szabályzatot az OVB a jogszabályi előírásoknak megfelelően székhelyén kifüggeszti és a honlapján közzéteszi.
  E Szabályzat hatályba lépésével az OVB korábbi, 2017. január 1-től hatályos Panaszkezelési Szabályzata hatályát veszti.

  B./ A panaszkezelés részletes szabályai

  Az OVB biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek az OVB, illetve a megbízásából eljáró személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus eléréssel folyamatosan) közölhesse.

  I. A panasz bejelentésének módjai

  1. Szóbeli panasz esetén:
  a) személyesen a panaszügyintézés helyén, mely az OVB székhelye, a nyitvatartási idő: minden munkanap 8 órától 16 óráig.
  b) telefonon a következő számon: +36-1-231-0670. A hívásfogadási idő megegyezik a nyitvatartási idővel, kivéve egy munkanapot (hétfő), mely napon a hívásfogadási idő 8 órától 20 óráig tart.

  2. Írásbeli panasz esetén:
  a) személyesen vagy más által átadott irat útján az OVB székhelyén;
  b) postai úton (levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 140);
  c) telefaxon (telefaxszám: +36-1-231-0679);
  d) elektronikus eléréssel (elektronikus levelezési cím: panaszkezeles@office.ovb.hu).

  3. Az írásbeli panaszbejelentés formája:
  Az OVB lehetővé teszi, hogy az ügyfél az írásbeli panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB vagy Felügyelet) honlapján közzétett formanyomtatványt alkalmazhassa, ezért azt a honlapján az ügyfelek számára elérhetővé teszi, azonban az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja. Az írásbeli panaszok fogadása folyamatos.
  Amennyiben az ügyfél az írásbeli panaszát nem a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység címére küldi meg, vagy ha az ügyfél az írásbeli panaszt a szolgáltató valamely ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, a szolgáltató a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a panaszt a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egysége részére, ahol nyilvántartásba veszik azt.

  4. Meghatalmazott eljárása:
  Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

  II. A panasz kivizsgálása

  A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért az OVB külön díjat nem számol fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

  1. Szóbeli panasz kivizsgálása:
  A szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - panaszt az OVB azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. A panasz azonnali kivizsgálása követelményének az OVB úgy is eleget tehet, hogy a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik és az ügyfelet legkésőbb a következő munkanapon érdemi panaszkezelés céljából - rögzített hangfelvétel alkalmazásával - visszahívja. A visszahívást egy évig meg kell őrizni.
  A szóbeli panasz székhelyén történő kezelése érdekében az OVB biztosítja, hogy az ügyfél személyes ügyintézésre elektronikusan és telefonon keresztül is előzetesen időpontot foglalhasson. Az OVB a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül személyes ügyfélfogadási időpontot biztosít az ügyfél számára.
  Az OVB telefonon közölt panasz esetén biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést; az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
  Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül, melyet az OVB öt évig megőriz. Az ügyfél kérésére az OVB biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
  Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról az OVB jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az OVB az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott, indokolással ellátott válasszal együtt az ügyfélnek 30 naptári napon belül megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
  A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas:
  a) az ügyfél neve;
  b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
  c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;
  e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve a tag pénztári azonosítója;
  f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
  g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a személyesen közölt panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása;
  h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és
  i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe

  2. Írásbeli panasz:
  Az OVB az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az ügyfélnek. A válaszban részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

  III. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

  Az OVB a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:
  a) neve;
  b) szerződésszám, ügyfélszám;
  c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
  d) telefonszáma;
  e) értesítés módja;
  f) panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás;
  g) panasz leírása, oka;
  h) panaszos igénye;
  i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
  j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
  k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
  Az OVB a panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Amennyiben a panasz kivizsgálásához a szolgáltatónak az ügyfélnél rendelkezésre álló további - így különösen az ügyfél azonosításához szükséges, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos - információra van szüksége, haladéktalanul felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azt.

  IV. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

  1. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:
  a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu. Az OVB a PBT előtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.)
  b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: +36-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
  c) Bíróság.

  2. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat. A panasz elutasítása esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványok az alábbi elektronikus címen érhetők el: www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany
  A formanyomtatványok ügyfélszolgálati elérhetőségét a jelen Szabályzat I. pont 1-2. alpontjai tartalmazzák.
  Az OVB az ügyfél ilyen tartalmú külön kérése esetén a formanyomtatványokat elektronikus hozzáféréssel rendelkező ügyfél számára elektronikus úton, más esetben postai úton költségmentesen, haladéktalanul megküldi. A formanyomtatványok megküldésére vonatkozó igény előterjesztésére a jelen Szabályzat I. pont 1-2. alpontjában felsorolt elérhetőségeken van lehetőség.

  V. A panasz nyilvántartása

  A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről az OVB nyilvántartást vezet.
  A nyilvántartás tartalmazza:
  a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését;
  b) a panasz benyújtásának időpontját;
  c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;
  d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;
  e) a panasz megválaszolásának időpontját.
  A panaszt és az arra adott választ öt évig meg kell őrizni.

  A jelen Panaszkezelési Szabályzatot az OVB ügyvezetése a keltezés napján jóváhagyta és elfogadta.

  Kelt: Budapest, 2018. február 22.

 

 
A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal másol a merevlemezre. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépen, és nem tartalmaznak vírusokat. A weboldalon található cookie-k nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot magáról. A böngésző beállításainál bármikor letilthatja a cookie-k használatát. Általános szabályként a cookie-kat a weboldalakon a munkamenet időtartama miatt anonim, statisztikai értékelések és a felhasználóbarát jelleg javítása érdekében használják.