OVB Vermögensberatung Kft.

Minden területre kínálunk biztosítási termékeket és segítünk a megfelelő kiválasztásában: életbiztosítások, vagyonbiztosítások, egészség- és balesetbiztosítások, gépjármű biztosítások, jogvédelmi biztosítások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások. A széles termékkínálat miatt, sok esetben nem könnyű eldönteni, hogy éppen milyen típusú biztosításra lenne szükségünk, ismerkedjen meg az egyes termékekkel!

Életbiztosítások

Életbiztosítások esetén a szerződő és a biztosító olyan biztosítási szerződést köt, amelyben a biztosító díjfizetés ellenében azt vállalja, hogy a biztosított életével kapcsolatos esemény bekövetkezésekor bizonyos összeget fizetni fog.

Az életbiztosításoknál jellemzően két ilyen biztosítási eseményt különböztetünk meg:

 • a biztosított halála
 • a biztosított életben léte egy adott időpontban

Alapvetően annak függvényében, hogy a biztosító térítése melyik fenti eseményhez kötődik, többféle életbiztosítást különböztetünk meg:

Kockázati életbiztosítás: a biztosított elhalálozása esetén nyújt térítést a kedvezményezetteknek (pl.: hozzátartozók)

Elérési életbiztosítás: amennyiben a biztosított a biztosítási szerződés lejárta után életben van, akkor egy előre meghatározott biztosítási összeget kap a biztosítótól. (Tisztán ez a biztosítási forma a gyakorlatban nem jellemző.)

Vegyes életbiztosítás: a kockázati és az elérési biztosítás kombinációja. Ha a szerződés lejártával a biztosított életben van, akkor ő kap kifizetést a biztosítótól, amennyiben nem, akkor a hozzátartozók (kedvezményezettek).

Befektetési egységhez kötött életbiztosítás (unit linked): olyan vegyes életbiztosítás, melynél a szerződő maga választhatja ki és rugalmasan alakíthatja a befektetési portfóliót, amiben a megtakarításait kamatoztatják.

Járadék életbiztosítás: a biztosított a befizetett pénzösszegért cserébe élete végéig (vagy egy előre meghatározott ideig) rendszeres életjáradékot kap a biztosítótól.

Vagyonbiztosítások

A vagyonbiztosítások esetén a biztosító díjfizetés ellenében azt vállalja, hogy a biztosított vagyontárggyal kapcsolatos bizonyos káresemények bekövetkezésekor kártérítést fizet a szerződőnek.

Jellemzően milyen kockázatokra nyújt fedezetet egy vagyonbiztosítás?

 • tűz, robbanás
 • vihar, felhőszakadás, villámcsapás, árvíz
 • hó nyomás, jégverés
 • földrengés, földcsuszamlás, beomlás, kő- és földomlás
 • betöréses lopás, rablás, vandalizmus
 • vezetékes vízkár
 • üvegtörés
 • oltás, mentés, rom- és törmelékeltakarítás
 • kárenyhítés, ideiglenes lakás biztosítása

A vagyonbiztosításokon belül az alábbi biztosítási termékeket különböztetjük meg:

 • Lakásbiztosítás
 • Vállalkozói vagyonbiztosítás
 • Mezőgazdasági biztosítások
 • Szállítmánybiztosítások
 • Építés és szerelésbiztosítások
 • Gépbiztosítások
Egyéb biztosítási termékek

Gépjármű biztosítások

KGFB

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fedezetet nyújt arra az esetre, ha a gépjármű vezetője mások vagyonában kárt, vagy rosszabb esetben személyi sérülést okoz. Célja, hogy a biztosítás ezeket a károkat attól függetlenül megtérítse, hogy azokat a károkozó ki tudná-e fizetni vagy sem. Mint ahogy a neve is sugallja, a biztosítást kötelező megkötni, azaz enélkül a gépjármű nem vehet részt közúti forgalomban.

CASCO

Az önkéntesen köthető casco biztosítás alapvetően arra a káreseményre fizet, amikor a szerződő saját hibájából kifolyólag kárt okoz a saját autójában. A saját hibából eredő töréskárok mellett, a casco biztosítás jellemzően kártérítést kínál a szerződő gépjárművére elemi kár, tűzkár, üvegkár vagy eltulajdonítás esetén is. Ráadásul további kiegészítő biztosításokat is lehet hozzá kötni, mint például balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás, jogvédelmi biztosítás stb.

Utasbiztosítások

Az utasbiztosítási termékek balesetből, betegségből és poggyászkárból felmerülő költségekre kínálnak fedezetet magánszemélyek belföldi vagy külföldi utazására.

Ezek a biztosítások már néhány száz forintos napidíjtól elérhetőek, és adat esetben több millió forintos költségektől mentesíthetik a biztosítottat (pl.: helikopteres mentés egy síbalesetnél, műtéti beavatkozás külföldön stb.) A biztosítótársaság többféle utasbiztosítási kötvényt kínálnak, és különböző mértékig vállalják a költségek megtérítését.

Jellemzően milyen biztosítási eseményekre szól egy utasbiztosítás?

 • orvosi és mentési költségek térítése baleset vagy betegség esetén (pl.: mentőautóval, mentőhelikopterrel történő szállítás, sürgősségi fogászati ellátás, hegyimentés stb.)
 • hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése
 • poggyászbiztosítás
 • felelősségbiztosítás: a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése
 • baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
 • baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás
 • kórházi napi térítés a biztosított részére,
 • elveszett, eltulajdonított úti okmányok pótlásának költsége stb.
Egyéb biztosítási termékek

Felelősségbiztosítások

Felelősségbiztosításoknál a biztosító díjfizetés ellenében vállalja, hogy mentesíti a biztosítottat a szerződésben meghatározott mértékig és feltételek szerint minden olyan kár megtérítése alólamelyért jogszabály szerint ő lenne a felelős.

Annak függvényében, hogy az adott felelősségbiztosítás milyen tevékenységekre terjed ki, többféle változatát különböztetjük meg:

 • Tevékenységi (általános) felelősségbiztosítás
 • Szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • Szakmai felelősségbiztosítás
 • Termékfelelősség-biztosítás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 
A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal másol a merevlemezre. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépen, és nem tartalmaznak vírusokat. A weboldalon található cookie-k nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot magáról. A böngésző beállításainál bármikor letilthatja a cookie-k használatát. Általános szabályként a cookie-kat a weboldalakon a munkamenet időtartama miatt anonim, statisztikai értékelések és a felhasználóbarát jelleg javítása érdekében használják.
Okay