OVB Vermögensberatung Kft.

A mindennapi életben sokszor kerülünk önhibánkon kívül vitás helyzetekbe. A vitás kérdések egy része nekünk, míg egy másik része általunk másoknak akaratlanul okozott károkra vezethető vissza. A károkat a törvény értelmében a felelős félnek meg kell térítenie.

A kártérítési összeg a tárgyakban okozott rongáláson túl az esetleges személyi sérülések, és az azokból eredő kereset- és bevételkiesés után járó kárpótlást is tartalmazza, így elérheti a több millió forintos nagyságrendet is.

A felelősség megállapítása és a kártérítési összeg meghatározása azonban ritkán történik jogvita nélkül. Ezért sokszor találhatjuk magunkat abban a helyzetben, hogy valaki nem hajlandó a nekünk járó kártérítést megfizetni. Az is előfordulhat, hogy olyan károk megfizetését követelik tőlünk, melyekért nem mi vagyunk a felelősek. A pereskedés akár évekig is elhúzódhat, a költségei pedig egyre nőnek.

Ha szakszerű jogi segítséget tudunk igénybe venni, jelentős előnybe kerülhetünk azon vitapartnerünkkel szemben, akinek erre nincs lehetősége. Ezt az előnyt teremti meg a jogvédelem-biztosítás.

Amennyiben a kárt, bár akaratlanul, de mi okoztuk (vagy azt nekünk róják fel), professzionális jogi segítség mellett is előfordulhat, hogy annak megtérítésére kötelez minket a bíróság. Ebben az esetben van segítségünkre a magánemberi felelősségbiztosítás, melynek keretein belül a biztosító a kártérítés terheit - a biztosítási összeg erejéig - átvállalja. A két biztosítási forma akár már havi 800 forinttól elérhető, ezáltal a megfelelő jogi védelem manapság már mindenki számára hozzáférhető.

Velünk elérhető áron hozzájuthat ezekhez a fedezetekhez, hogy ne érjék felkészületlenül a váratlan helyzetek, és hogy bármely pillanatban érvényesíteni tudja jogait és érdekeit.

Mert mindenkinek joga van megfelelő jogi védelemre és képviseletre!

Jogvédelem-biztosítás

Háttérinformációk

{"active":false,"header":"h3","collapsible":true,"heightStyle":"content","event":"click"}
 • Miben segít Önnek és milyen költségeket térít a jogvédelem-biztosítás?

  Pontosan miben segíthet és milyen költségeket térít ez a fajta biztosítás?

  Ingatlan jogi kérdésekben, például ha:

  • bérlő nem fizeti meg a szerződés szerinti bérleti díjat;
  • jogszerűtlenül követelnek Öntől többlet közös költséget,
  • megveszi élete első otthonát, de csak beköltözés után derülnek ki a rejtett hibák, hiányosságok;
  • új építésű lakásba költözik, de az átadás hónapokig csúszik, emiatt kénytelen erre az időszakra albérletbe költözni.


  Szociális és társadalombiztosítási kérdésekben, például ha:

  • gyermeke hiába érte el a felvételi ponthatárt, nem vették fel az egyetemre, főiskolára;
  • gyermeke nem kapta meg a törvény szerint járó óvodai vagy bölcsődei ellátást;
  • a gyes, gyed, vagy állami nyugdíja nem megfelelően került kiszámításra;
  • nem jogszerű módon vették vissza rokkantsági támogatását, vagy nyilvánították gyógyultnak.


  Kártérítési jogi kérdésekben, például ha:

  • kerékpáros a közlekedés során végigkarcolja autóját;
  • a járdán közlekedve elüti egy kerékpáros;
  • a szomszéd eláztatja lakását, de nem hajlandó elismerni felelősségét;
  • télen elcsúszik egy családi ház előtt, és combnyaktörést szenved, mert a háztulajdonos nem gondoskodott a járda csúszásmentesítéséről.


  Milyen költségeket térít a jogvédelem-biztosítás?

  • ügyvédi megbízási díj (amennyiben van saját ügyvédje, akkor az árajánlat alapján a biztosítási összeg erejéig)
  • jogi eljárások költsége (illetékek)
  • ellenérdekű fél költsége (amennyiben az eljárás végén erről határozat születik)
  • végrehajtási, felszámolási eljárás költsége
  • útiköltség (az eljáró bíróság, hatóság székhelyére történő utazás költségei, amennyiben személyes megjelenésre kötelezik)
  • szakvélemény költsége, fordítási költség, tolmács díja
  • óvadék (gépjárművel kapcsolatos ügyeknél visszafizetési kötelezettséggel)
  • biztosíték (gépjárművel kapcsolatos ügyeknél visszafizetési kötelezettséggel)
 • Hogyan működik a jogvédelem-biztosítás?

  A jogvédelem-biztosítás keretén belül a biztosító szakértő jogászt biztosít az Ön számára, aki a tanácsadáson túl nem csak a bíróság előtt, de a peren kívüli egyezség során is képviseli Önt. Ezen túlmenően a biztosítás - a biztosítási összeg erejéig - fedezetet nyújt a perköltségekre, valamint a per során felmerülő szakértői díjakra, sőt bizonyos esetekben még az útiköltségre is. Abban az esetben, ha Ön rendelkezik saját jogásszal, előzetes árajánlat alapján a biztosító - ugyancsak a biztosítási összeg erejéig - az ő díját is megtéríti.

  Mikor jön jól a jogvédelem-biztosítás?

  Munkajogi kérdésekben, például ha:

  • munkáltatója indok nélkül vagy jogellenesen mond fel, a munkaszerződést jogellenesen módosítja;
  • munkáltatója nem fizette ki a túlórát, vagy ünnepnapokon is dolgoztatta;
  • az évi rendes szabadságát kizárólag a munkáltatója által meghatározott időpontban vehette ki;
  • üzemi balesetben megsérül, munkáltatója tagadja felelősségét, és vitatja a kártérítés jogosságát;
  • a munkaszerződés aláírása, vagy módosítása előtt jogi tanácsért folyamodik.


  Gépjárműhöz kapcsolódó jogi kérdésekben, például ha:

  • egy gyalogos figyelmetlenül lép gépjárműje elé, és a kormány félrerántása következtében autójában kár keletkezik;
  • gépjárműjével vétlen módon balesetbe kerül, de a vétkes nem ismeri el felelősségét;
  • használatba adott gépjármű esetén a használó kárt okoz;
  • indokolatlan közlekedési szabálysértési eljárás indul Ön ellen, és vezetői engedélyét hónapokra bevonják.


  Szerződéses jogi kérdésekben, például ha:

  • utazási iroda nem tartja magát a szerződésben foglaltakhoz;
  • hitelszerződése jogellenes elemeket tartalmaz;
  • megrendelt áru nem kerül leszállításra;
  • fogyasztási cikk vásárlását követően kiderül, hogy az hibás, a forgalmazó azonban nem teljesíti jótállási kötelezettségét.
 • Jogvédelem és magánemberi felelősség

  A jogvédelem- és magánemberi felelősségbiztosítás az alábbi területekkel összefüggő, jogilag vitás kérdések, helyzetek esetén nyújt Önnek biztonságot oly módon, hogy a biztosítási összeg erejéig a felmerülő költségeket is megtéríti.

  • Munkajogi védelem: a munkáltatóval történő jogviták
  • Gépjármű jogvédelem: gépjármű magáncélú használatával összefüggő jogi vitás kérdések
  • Szociális és TB jogvédelem: állami intézményekkel szembeni jogérvényesítés esetei
  • Kártérítési jogvédelem: károkozással, vagy kár elszenvedésével kapcsolatos jogviták
  • Szerződéses jogvédelem: szerződésekből eredő vitás kérdések
  • Ingatlan jogvédelem: ingatlannal kapcsolatos jogviták
  • Okiratszerkesztés jogvédelme: az okiratszerkesztéssel kapcsolatos jogi procedúrák esetei szövegezés, ügyvédi ellenjegyzés, jogi tanácsadás, az okirat benyújtása a megfelelő hivatalba
  • Magánemberi felelősség: a másoknak magánemberként okozott vagyoni és személyi sérüléssel járó károk megtérítésének esetei
 • Magánemberi felelősségbiztosítás

  Az élet különböző váratlan helyzetek elé állíthat minket, amikor (magánemberként) akaratlanul kárt okozunk másoknak. Ezen károk megtérítése jelentős anyagi terhet jelent, mely terhek nagy részét átvállalja a magánemberi felelősségbiztosítás.

  A jogvédelem-biztosítás tartalmaz magánemberi felelősség védelmet is, így nem csak akkor tudhatjuk magunkat biztonságban, ha nekünk keletkezik kárunk, de akkor is, ha mi okozunk másoknak személyi sérülést vagy vagyoni kárt.

  Mikor jön jól a magánember felelősségbiztosítás?

  • nem zárja be kertkapuját, kutyája kiszökik és megharap egy járókelőt;
  • gyermeke a bevásárlóközpontban szaladgálva nekiszalad egy TV készüléknek, amely leesik és megsérül;
  • kerékpárral közlekedve megkarcolja egy parkoló autó oldalát;
  • figyelmetlenül lép az úttestre, ennek következtében egy autós kénytelen félrerántani a kormányt, és egy útszéli fának csapódik;
  • házának tetejéről egy cserépdarab a ház előtt parkoló gépjárműre esik, melynek következtében az megsérül;
  • bérel egy fúrógépet, amely használat során elromlik és használhatatlanná válik;
  • kerékpárral közlekedve véletlenül elüt egy pizzafutárt;
  • gyermeke játék közben betöri a szomszéd ablakát;
  • figyelmetlenségből balesetet okoz a sípályán, melynek következtében a másik fél súlyosan megsérül.


  Hogyan működik a magánemberi felelősségbiztosítás?

  A biztosító átvállalja - a biztosítási összeg erejéig - az alábbi anyagi terheket:

  • amennyiben személyi sérüléses kárt okoz, a károsult kártérítési igényét, orvosi, gyógyászati és egyéb költségeit, valamint kieső jövedelmét, elmaradt hasznát;
  • amennyiben dologi (vagyontárgyban keletkezett) kárt okoz, a vagyontárgy értékét, a javítási, helyreállítási és egyéb kárból eredő költségeit.

   A magánemberi felelősségbiztosítás minden olyan (akaratlan) károkozásból eredő költségre fedezetet nyújt, amelyért a Polgári Törvénykönyv szerint Ön felelősséggel tartozik.

 
A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal másol a merevlemezre. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépen, és nem tartalmaznak vírusokat. A weboldalon található cookie-k nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot magáról. A böngésző beállításainál bármikor letilthatja a cookie-k használatát. Általános szabályként a cookie-kat a weboldalakon a munkamenet időtartama miatt anonim, statisztikai értékelések és a felhasználóbarát jelleg javítása érdekében használják.
Okay