1.Tájékoztatás a többes ügynök és az általa megbízott közvetítő / közvetítői alvállalkozó, valamint természetes személy adatairól

1.1. Megbízó (többes ügynök) adatai

OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OVB)

Székhely / levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 140.

Cégjegyzékszám: 01‐09‐724845

Biztosításközvetítői felügyeleti nyilvántartási szám: 206012405527

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői felügyeleti nyilvántartási szám: 13231796

1.2. Megbízott / közvetítői alvállalkozó (gazdálkodó szervezet) adatai

Elnevezés (cég vagy egyéni vállalkozás megnevezése): Gellért Tímea E.V.

Székhely / levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó utca 15

Ügyfelek fogadására nyitva álló iroda címe: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. 3. emelet
Telefonszám: +36 30/928 4724
E-mail cím: gellert.timea@ovb.hu

1.3. Természetes személy adatai

Név: Gellért Tímea

Biztosításközvetítői felügyeleti nyilvántartási szám: 113032914059

2. Jogszabályban előírt tájékoztatások

A gazdálkodó szervezet és az ennek keretében tevékenységet végző természetes személy azt a közvetítői tevékenységet gyakorolhatja, amelyhez kapcsolódó adatait feltüntette, és amelyre vonatkozó felügyeleti nyilvántartásban (aktív státuszúként) szerepel! A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján (https://intezmenykereso.mnb.hu/), oly módon, oly módon, hogy abban az OVB-nek és (i) az általa biztosításközvetítésre megbízott gazdálkodó szervezetnek, valamint az ennek keretében tevékenységet végző természetes személynek aktív státuszúnak kell lennie; (ii) az OVB pénzügyi szolgáltatás közvetítői alvállalkozójának szerepelnie kell.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Bit. 378. §-ában előírt egyéb kötelező tájékoztatásokat a magyar nyelvű „OVB Ügyféltájékoztató- Biztosításközvetítői”, míg az NGM rendeletben előírt kötelező tájékoztatásokat az „OVB Ügyféltájékoztató- Pénzügyi közvetítői”, valamint „OVB Ügyféltájékoztató Pénzügyi közvetítői (Lakás-előtakarékossági szerződések)” elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.

Az „OVB Ügyféltájékoztató - Biztosításközvetítői” illetve az „OVB Ügyféltájékoztató- Pénzügyi közvetítői” valamint az „OVB Ügyféltájékoztató Pénzügyi közvetítői (Lakás-előtakarékossági szerződések)” dokumentumok mindenkor aktuális szövegei elektronikus formában elérhetők a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „Ügyféltájékoztató” kategóriában, az „OVB Ügyféltájékoztató – Biztosítási” illetve „OVB Ügyféltájékoztató- Pénzügyi közvetítői” valamint az „OVB Ügyféltájékoztató Pénzügyi közvetítői (Lakás-előtakarékossági szerződések)”elnevezésű dokumentumok megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával.

3. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást (ideértve különösen az adatkezelések jogalapját, célját, időtartamát, az érintett jogairól szóló tájékoztatást, stb.) a magyar nyelvű „OVB Adatkezelési Tájékoztató” dokumentum tartalmazza, melynek mindenkor aktuális szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „OVB Adatkezelési Tájékoztató” kategóriában, a dokumentum megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával.