Cím

OVB Vermögensberatung Kft.

1138 Budapest
Váci út 140.

Ügyvezetők

Jánosi Gergely
Papp Ádám

Részletes Impresszum

A szolgáltató neve: OVB Vermögensberatung Kft. Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01‐09‐724845

Adószám: 13231796-2-41

Elérhetőségek:

Tel.: +36 1 231 0670
Fax: +36 1 231 0679
E-mail: ovb@office.ovb.hu


Engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségei:

Magyar Nemzeti Bank

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Tel.: +36 1 428 2600
Fax: +36 1 429 8000

E-mail: info@mnb.hu

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Ügyfélszolgálati tel.: +36 80 203 776

Pénzügyi fogyasztóvédelem e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu


Felügyeleti engedély szám (biztosításközvetítés): E-II/273/2005

Felügyeleti engedély szám (pénzügyi szolgáltatás közvetítése): EN-I-722/2010 H-EN-156/2017

Tárhelyszolgáltató adatai:

Pallas GmbH

Székhely: 50321 Brühl, Hermülheimer Str. 8a (Németország)
Tel.: +49 (0)2232 1896 0
Fax: +49 (0)2232 1896 29
E-mail: information@pallas.com

Jogi információ

{"active":false,"header":"h3","collapsible":true,"heightStyle":"content","event":"click"}
 • Felhasználási Feltételek

  1. A felhasználás általános feltételei

  1.1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) az OVB Vermögensberatung Kft. (Cg.: 01‐09‐724845, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett OVB Honlap (www.ovb.hu és aloldalai, a továbbiakban összességükben: Honlap) útján elérhetővé tett tartalomhoz történő hozzáférésre és szolgáltatások (tartalom és szolgáltatások együttes megnevezése a továbbiakban Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybe vételére vonatkozó feltételeket tartalmazza.

  1.2. A Honlap útján elérhetővé tett bármely Szolgáltatás igénybe vevője (ideértve bármely tartalomhoz történő hozzáférést) regisztrációtól függetlenül Felhasználónak minősül. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja ezen Feltételeket, ellenkező esetben a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A Honlap és a Szolgáltatások használatára vonatkozó, jelen Feltételekben hivatkozott további tájékoztatások (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

  1.3. Jelen Feltételek visszavonásig vagy módosításig érvényesek. A Szolgáltató bármikor jogosult a Feltételek módosítására, erről a Honlapon ad tájékoztatást a Felhasználónak. A módosítást követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Feltételeket.

  2. Regisztráció, adatközlés

  2.1. A Szolgáltatás egyes elemeinek használata regisztrációhoz vagy önkéntes adatközléshez (a továbbiakban: Regisztráció) kötött. A Regisztrációval Felhasználó kifejezetten és önkéntesen beleegyezik adatai kezeléséhez, melynek részleteiről a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata rendelkezik. A Felhasználó általi hiányos, téves tartalmú Regisztrációért, az ebből eredő következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  2.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Feltételek megszegése esetén a Regisztráció törölhető és ezáltal egyes Szolgáltatások elérése felfüggesztésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a regisztráció törlésével összefüggő minden hátrányos következményért.

  2.3. A Felhasználó a Regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeire (különösen: e‐mail címére, telefonszámára, postai címére) a Szolgáltató reklám és / vagy tájékoztató tartalmú, valamint a Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggő technikai jellegű üzeneteket küldjön az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint.

  2.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználók személyes adatnak minősülő illetve egyéb azonosító adatait harmadik fél részére elektronikus úton továbbítani, ezen harmadik fél által nyújtott, Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítéséhez.

  3. A Szolgáltatás alapelemei

  3.1. A Szolgáltatás célja a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató és üzleti partnerei tevékenységéről, valamint az is, hogy a Szolgáltató fogadja az ezekre vonatkozó felhasználói visszajelzéseket. A Szolgáltatás a Szolgáltató vagy harmadik fél által előállított, szerzői jogi védelem alatt álló szöveges‐, audiovizuális‐ és multimédiás tartalmak hozzáférhetővé tételével, más tartalomszolgáltatók által közzétett tartalmak jogszerű közzétételével, és más szolgáltatások biztosításával valósul meg.

  3.2. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, közvetítő szolgáltatóként az Ektv. rendelkezéseivel összhangban automatikusan nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, de ezt, illetve a tartalom szerkesztésének (törlésének) jogát fenntartja.

  3.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely formai vagy tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok működését megváltoztassa, azon harmadik fél hirdetését vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

  4. A Szolgáltatás egyes elemei

  A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételére vonatkozóan a Szolgáltató jogosult külön szabályzatot kiadni, az alábbi általános rendelkezések mellett.

  4.1. Le‐ és feltöltés a Honlap használatával

  A letöltésre elérhetővé tett alkalmazások, dokumentumok tekintetében Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül, így azok tartalmával, eredetével, az ezek által esetlegesen okozott kárral kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Felhasználó a feltöltéssel korlátlan felelősséget vállal azért, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (alkalmazás, dokumentum, kép, ábra, egyéb audiovizuális alkotások, stb. – a továbbiakban Felhasználói Tartalom) szabad felhasználású vagy annak közzétételéhez valamennyi jogosultsággal rendelkezik, tehát az harmadik fél engedélye, hozzájárulása nélkül szabadon használható, másolható, tanulmányozható, terjeszthető és módosítható.

  4.2. Hírlevél

  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrált Felhasználók részére Hírlevelet küldjön, mely a Felhasználó külön engedélye nélkül kereskedelmi reklámot is tartalmazhat.

  4.3. Hozzászólások

  A Felhasználónak a Honlap útján továbbított tény‐ és egyéb állításai, ott közölt véleménye, megnyilvánulásai (összefoglaló elnevezéssel: hozzászólásai) mások jogait és jogos érdekeit nem sérthetik (ld. az 5.1. pontot). A Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalom szerkesztésére, törlésére.

  4.4. Más honlapra mutató hivatkozások

  Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Honlapon hivatkozott weboldal vagy a hivatkozás önmagában harmadik fél jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. A Szolgáltató a hivatkozások illetve a hivatkozott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

  5. A Szolgáltatás jogsértő felhasználása és következményei

  5.1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik fél, más Felhasználók és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, a Feltételek betartása mellett használható. Tilos bármely tevékenység, amely a Szolgáltatás nem engedélyezett módon történő felhasználását célozza, azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. A Feltételeket sértő vagy egyéb visszaélésszerű felhasználói magatartás esetén a Szolgáltató – jelen Feltételekben foglalt következmények alkalmazásán túl ‐ jogosult megtenni a szükséges jogi és egyéb lépéseket a Felhasználóval (a szabály megsértőjével) szemben.

  5.2. A Honlap tartalma és az egyes Szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A Honlap tartalma a rendeltetésszerű használat körébe tartozó olvasáson, megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, nem‐kereskedelmi célú adattároláson és nyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A Honlap tartalmának átvétele kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett körben (regisztráció nélkül hozzáférhető tartalom) és változatlan, hiánytalan formában, forrásmegjelöléssel és a tartalomra mutató hivatkozást elhelyezésével történhet.

  6. A Szolgáltató felelősségének kizárása

  6.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelenlegi, Felhasználó által megismert formájában, ingyenesen, bárki által hozzáférhetően nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftver‐ és annak keretében elérhető tartalmi elemek pontosságáért, teljességéért és hibamentes működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó eszközében, szoftvereiben keletkezett károsodásokért és ezek következményeiért (pl. hálózati / adattovábbítási hiba vagy kimaradás, Szolgáltató vagy Felhasználó oldali technikai hiba, kártékony programok, személyek tevékenysége).

  6.2. A Honlap használatával kapcsolatos magatartásáért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által jogszabályt vagy valamely szabályzatot, jelen Feltételeket sértő Felhasználói Tartalommal, hozzászólással vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár illetve sérelemdíj vonatkozásában.

  6.3. Amennyiben a Felhasználó magatartására tekintettel bármely hatóság, bíróság vagy harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóval a hátrányos jogkövetkezmények elhárítása érdekében, valamint köteles mentesíteni minden olyan közvetlenül vagy közvetetten jelentkező hátrányos jogkövetkezmény alól (különösen: kártérítés vagy sérelemdíj fizetésének kötelezettsége), amely a Szolgáltatót a Felhasználó magatartásával összefüggésben terheli.

  Kelt: Budapest, 2014. július 23.

 • Etikai kódex

  Az OVB Európa egyik legnagyobb nemzetközi pénzügyi tanácsadó cége, mely elkötelezett ügyfelei minél hatékonyabb, magas színvonalú és teljes körű kiszolgálása mellett, ugyanakkor biztos hátteret kíván nyújtani összes jelenlegi és jövőbeni tanácsadói számára.

  Ehhez elengedhetetlen, hogy az OVB tanácsadói tevékenységük során betartsák a pénzügyi piacra és az OVB-re vonatkozó szabályokat, irányelveket és normákat.

  Ezen dokumentum célja, hogy összefoglalja az ezzel kapcsolatos információkat. Az itt leírtakon túl az Megbízott köteles a mindenkori írott és íratlan társadalmi és üzleti normáknak megfelelően eljárni, a vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat, egyedi utasításokat betartani és a megbízási szerződésben foglaltakat teljesíteni.

  Az OVB tanácsadói – függetlenül attól, hogy megbízotti minőségükben járnak el, vagy egyéb tevékenységet végeznek, Magyarország területén belül vagy azon kívül tartózkodnak – mindenkor kötelesek betartani ezen Etikai kódex előírásait. Az OVB az Etikai Kódex vonatkozásában fenntartja az egyoldalú módosítás jogát, melyről az OVB köteles a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően az OVB tanácsadóját írásban, vagy a tanácsadó által elérhető elektronikus felületen (portálon) értesíteni. Amennyiben az OVB tanácsadója a módosított Etikai Kódexet nem fogadja el, jogosult jogviszonyát írásban felmondani oly módon, hogy felmondása legkésőbb a módosított Etikai Kódex hatályba lépésének napján az OVB Központba megérkezzen. Amennyiben az OVB tanácsadója a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a felmondási jogával, az OVB az Etikai Kódex módosítást a tanácsadó részéről elfogadottnak tekinti. Az OVB tanácsadója az előbbieket kifejezetten tudomásul veszi és aláírásával elfogadja.

  1. Szabályozási környezet

  1. Az OVB tanácsadója köteles mindenkor maradéktalanul tiszteletben tartani a hatályos szabályozási környezetet, így különösen Magyarország jogszabályait, a Felügyelet rendeleteit, a Felügyelet egyéb szabályozó eszközeiben foglaltakat, az OVB Magyarország előírásait és a Partnerek vonatkozó előírásait, ügyrendjeit. Ezeket akkor sem sértheti meg, ha erre az ügyfél vagy más személy kifejezetten felkéri.
  2. A szabályozási környezetnek megfelelő működést illetően különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
   Az OVB tanácsadója kizárólag a megfelelő (Biztosításközvetìtői, illetve Hitelközvetìtői) Felügyeleti regisztrációt követően végezhet engedélyköteles tevékenységet (ideértve az ügyfélmegkeresés, elemzés, tanácsadás és tanácsadótoborzás minden formáját).
  3. az OVB tanácsadója köteles mindenkor maradéktalanul betartani a hatályos adatkezelési, adatvédelmi szabályokat, továbbá köteles maradéktalanul eleget tenni a gazdasági titok (bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok) megtartására vonatkozó kötelezettségének. Köteles továbbá megőrizni az OVB-re vagy más tanácsadóra vonatkozó üzleti titkot is.

  2. Kapcsolattartás az ügyfelekkel

  1. Az OVB tanácsadója köteles mindenkor alaposan és teljes körűen felmérni az ügyfél igényeit, és az igényfelmérés alapján a legmegfelelőbb terméket ajánlani a részére.
  2. Az OVB tanácsadója az ügyfelet mindenkor a valóságnak megfelelően, teljes körűen és érthetően tájékoztatja. Különösen igaz ez az alábbiakra:
   1. nem szabad a díjfizetés folyamatosságával kapcsolatos kötelezettségeket, és a díjfizetés elmaradásának következményeit elhallgatni, vagy arról valótlan tájékoztatást adni.
   2. nem szabad ellenőrizhetetlen, vagy hosszútávon nagy pontossággal előrejelezhetetlen körülmények et (infláció mértéke, befektetési hozamok) tényként közölni.
   3. nem szabad az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéretet tenni, vagy információt adni.

  3. A kapcsolattartás során a tanácsadó nem használhat téves, félrevezető megnevezést az általa végzett tevékenységgel, az OVB-hez fűződő kapcsolatával, karrierszintjével, elérhetőségeivel kapcsolatban.
  4. A tanácsadó az ügyfél felé nem keltheti azt a látszatot, hogy nevében, képviseletében jogosult eljárni (alkuszi tevékenység).
  5. A tanácsadó az ügyféltől készpénz átvételére nem jogosult.
  6. Az OVB tanácsadója kizárólag az ügyfél igényének nagymértékű változása, illetve kedvezőbb ár-érték arányú termék megléte esetén tehet javaslatot az ügyfélnek korábbi szerződése felmondására. Ebben az esetben is teljes körűen fel kell hívnia az ügyfél figyelmét a szerződésváltás esetleges költségeire, kockázataira.
  7. A tanácsadó nem tehet javaslatot az ügyfélnek a szerződés felmondására abban az esetben, ha azt az ügyfél az OVB más tanácsadója közreműködésével kötötte. E szabály megsértése esetén az ügyletből származó jutalékra az eredeti szerződést kezelő, visszaírás esetén a visszaírást elszenvedő tanácsadó jogosult.
  8. A tanácsadó nem értékesíthet az ügyfél számára az OVB profiljába közvetlenül nem tartozó terméket, szolgáltatást az OVB Központ jóváhagyása nélkül.
  9. A tanácsadó köteles az általa gondozott ügyfelek tekintetében folyamatos szerviztevékenységet végezni.
  10. A tanácsadó a létrejött szerződések vonatkozásában intervenciós tevékenység keretében köteles együttműködni a szerződési zavar elhárításában.
  11. A tanácsadó köteles megelőzni az olyan helyzet kialakulását, melyben konfliktus alakul ki személyes érdekei és az ügyfél érdekei között . Amennyiben ilyen érdekellentét mégis kialakul, arról az ügyfelet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni köteles.
  12. A tanácsadó köteles teljesíteni a jogszabályban előírt ügyfélazonosítási-, illetve a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségeit.

  3. Kapcsolattartás tanácsadókkal, tanácsadók fejlődése

  1. A tanácsadók közötti kommunikáció mindenkor nyílt és őszinte, kölcsönös bizalomra és tiszteletre épül.
  2. B. Az OVB semmilyen módon nem kötelezi új vagy meglévő tanácsadóit biztosítási vagy egyéb pénzügyi termékre vonatkozó szerződés megkötésére (az esetleges jogszabályi előírásokon túl). Ettől eltérő információt nem szabad adni.
  3. Új tanácsadójelölt felvételi beszélgetésében köteles vezető karrierszintű tanácsadó részt venni.
  4. Az OVB tanácsadója köteles tartózkodni minden olyan lépés megtételétől, amely arra irányul, hogy más struktúrához tartozó tanácsadót megszerezzen.
  5. Az a volt tanácsadó, aki jogviszonya megszűnését követően más struktúrában kíván tevékenykedni, ezt csak a korábbi Régió- vagy Országos igazgatójának jóváhagyásával teheti meg.
  6. Az OVB tanácsadója kizárólag a szabályozásnak megfelelő keretek között , kizárólag az OVB-vel szintén tanácsadói státuszban lévő személyekkel dolgozhat együtt , nem veheti igénybe közvetítői jogosultsággal nem rendelkező személyek (tippadó, címszerző, felhajtó) közreműködését.
  7. A tanácsadó jutalékra kizárólag az OVB Központtól jogosult. A közvetítői tevékenységgel összefüggésben szigorúan tilos az ügyféltől bármilyen vagyoni előnyt kérni vagy elfogadni, ugyancsak tilos az ügyfélnek ezzel összefüggésben vagyoni előnyt nyújtani vagy erre ígéretet tenni.
  8. Az OVB jutalék-számfejtési rendszere minden tanácsadó számára egységes, ettől eltérő információt tanácsadójelöltek számára nem szabad adni.
  9. Az OVB tanácsadója köteles a struktúrájába tartozó tanácsadók munkáját mindenkor megfelelően támogatni, gondoskodni azok megfelelő és folyamatos továbbképzéséről.
  10. Az OVB tanácsadója elkötelezett tudásának és képességeinek folyamatos fejlesztése mellett.
  11. A tanácsadó tudomásul veszi, hogy tilos az egységszámítás befolyásolását szem előtt tartva szerződést kötni (például saját névre vagy családon belül kötött és egy hónapon belül sztornózott életbiztosítások).

  4. Az OVB üzleti jó hírnevének védelme

  1. Az OVB tanácsadója megbízói minőségében (tanácsadás, elemzés, tanácsadótoborzás során, OVB-s versenyek, utazások alkalmából) és ezen túl egyaránt mindenkor óvja az OVB üzleti jó hírnevét. Különösen igaz ez a tanácsadó megjelenésére (alkalomhoz illő, üzleti öltözet) és viselkedésmódjára.
  2. Az OVB tanácsadója nem nyilatkozik negatívan az OVB egészéről, az OVB Holdingról, az OVB Magyarországról, illetve más struktúrákról. Semmilyen körben nem terjeszt hamis vagy torz információkat az OVB egészéről, az OVB Holdingról, az OVB Magyarországról, más struktúrákról, az OVB partnereiről és versenytársairól.
  3. Az OVB tanácsadója nem helyezhet el semmilyen médiában (ideértve az Internet egészét is) olyan anyagot (képet, videót, szöveget), mely az OVB jó hírnevéhez vagy a pénzügyi tanácsadói szakmához méltatlan tartalmat foglal magában.
  4. Az OVB tanácsadója semmilyen körülmények között nem használhatja az OVB nevét vagy logóját az OVB Központ engedélye nélkül (az engedélyeztetés folyamatáról az OVB Portálon található információ).
  5. Az OVB tanácsadója köteles bármilyen hirdetés, bárminemű nyilatkozattétel megjelentetése előtt az OVB Központ engedélyét megszerezni. Reklámot kizárólag vezetői karrierszintű tanácsadó jelentethet meg. A reklámokban semmilyen körülmények között nem szerepelhet hamis vagy torz információ, mely az ügyfelek vagy tanácsadójelöltek megtévesztésére alkalmas.
  6. Az OVB jó üzleti jó hírnevének megtartására vonatkozó kötelezettség a tanácsadó jogviszonyának megszűnése után is korlátlan ideig terheli a tanácsadót.

  5. Egyéb általános rendelkezések

  1. Az OVB tanácsadója e minőségében (az ügyfelekkel és a többi tanácsadóval való kapcsolattartás során) semlegességre törekedve, világnézeti , vallási, politikai szempontoktól függetlenül köteles tevékenykedni. Az OVB tanácsadója feltétlenül köteles eleget tenni az egyenlő bánásmód követelményének, ennek megfelelően köteles tartózkodni mindennemű hátrányos megkülönböztetéstől, amelynek alapja egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete stb.
  2. A tanácsadó köteles együttműködni az OVB Központhoz vagy a Felügyelethez érkezett ügyfélpanaszok megválaszolásában, lehetőség szerint orvoslásában. Ennek keretében – felhívásra – köteles írásbeli állásfoglalást tenni, illetve szükség szerint az ügyféllel kapcsolatba lépni.
  3. A tanácsadó a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul bejelenteni az OVB ügyvezetésének azt, ha közvetítői tevékenységével összefüggésben vele szemben bármilyen hatósági, bírósági eljárás indul.

  6. Az etikai kódex betartása, betartatása

  1. A tanácsadó köteles az Etikai kódexet mindenkor betartani. Ugyanakkor a tanácsadó köteles tájékoztatni az OVB Központot, ha tudomást szerez az Etikai kódex rendelkezéseinek megsértéséről.
  2. Minden olyan vezetői karrierszintű tanácsadó, akinek struktúrájában tudtával, hallgatólagos vagy kifejezett beleegyezésével vagy bátorításával az Etikai kódexben foglaltakat sértő tevékenység vagy mulasztás (magatartás) valósul meg, úgy felel a vonatkozó eseményekért, mintha maga sértette volna meg az Etikai kódexet.
  3. Minden vezetői karrierszintű tanácsadó felelős a struktúrájához tartozó tanácsadók tekintetében az Etikai kódex megismertetéséért, illetve a benne foglaltak betartásának ellenőrzéséért.
  4. Az OVB valamely struktúrája vagy szervezeti egysége által kidolgozott Etikai szabályzat jelen Etikai kódex előírásaival ellentétes előírást nem tartalmazhat, összeütközés esetén jelen Kódex előírásai elsőbbséget élveznek. A tanácsadó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Etikai kódex megsértése - minden karrierszint esetén - a megbízási szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását vonhatja maga után (rendkívüli felmondási ok). Az OVB ügyvezetése jogosult mérlegelni az esemény súlyosságát és dönt a szükséges lépésekről.
 • Adatkezelési Tájékoztató

  Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Kft. Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő ügyfeleinek, ideértve az OVB bármely szolgáltatását vagy informatikai rendszerét személyesen vagy távoli hozzáféréssel igénybe vevő bármely természetes személyt (e dokumentumban a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatai kezelése során érvényesülő szabályokat. Az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

  Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat). Jelen Tájékoztató és a Szabályzat elérhető az OVB székhelyén és elektronikus formában a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.

  1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről

  OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely és Papp Ádám ügyvezető, e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: 1/231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.

  2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

  Részletesen lásd a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét.

  3. Az Adatkezelő jogos érdekére vonatkozó információk

  Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogos érdek érvényesítése” szerepel, az adatkezelésre az OVB vagy vele szerződésben álló harmadik fél érdekének érvényesítése (elsődlegesen közvetlen üzletszerzés, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, az OVB szolgáltatásának nyújtása, továbbá az esetleges visszaélések megelőzése) érdekében kerül sor. Az OVB-nek meggyőződése, hogy az ilyen típusú adatkezelés szükséges ahhoz, hogy meglévő és leendő Ügyfeleinek magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson, így a jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló adatkezeléshez fűződő érdekével nem állnak szemben az Ügyfelek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az előbbiek érvényesülése érdekében az OVB korlátozott időtartamban és terjedelemben végez adatkezelést jogos érdekeinek érvényesítése céljából, valamint biztosítja az Ügyfél jogát arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

  4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

  Az OVB részéről adatfeldolgozóként járnak el a közvetítői tevékenység közreműködőnkénti ellátására megbízási szerződést kötött személyek (a továbbiakban: „OVB Tanácsadó”), akik ezen szerződés tartama alatt a személyes adatok megismerésére és kezelésére jogosultak. Továbbá adatfeldolgozónak minősülnek az OVB-vel szerződésben álló elektronikus adatfeldolgozók, informatikai partnerek (rendszerüzemeltetők, információbiztonsági és szoftverfejlesztési tevékenységet végzők). Az OVB a személyes adatokat átadhatja - a tevékenységéhez szükséges mértékben - tulajdonos anyavállalata részére.

  5. Az Ügyfél, mint érintett jogai

  Az OVB számára kiemelten fontos, hogy az Ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.

  5.1. A hozzáférés joga: az OVB Ügyfele, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.

  5.2. Helyesbítéshez való jog: az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

  5.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

  5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

  5.5. A tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Ügyfél tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

  5.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

  5.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: ha az adatkezelésre az Ügyfél hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

  5.8. Jogorvoslathoz való jog: az Ügyfél jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, Honlap: http://www.naih.hu) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

  6. Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogi kötelezettség teljesítése” vagy „szerződés teljesítése” szerepel, az Ügyfél általi adatszolgáltatás és az OVB általi adatkezelés a szerződés megkötésének, illetve az OVB részéről annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében való közreműködés előfeltétele. Ezek hiányában a szerződéskötés meghiúsulhat, illetve annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében az OVB nem működhet közre.

  7. Az OVB által végzett adatkezelés magában foglalja az automatizált döntéshozatal lehetőségét (ideértve a profilalkotást is). Az Ügyfél a Szabályzatban részletezettek szerint jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  8. Abban az esetben, ha az OVB a személyes adatokat nem az Ügyféltől gyűjti, annak forrása személyes ajánlás. Az ajánló fél vállalja, hogy az ajánlott személyeket - az OVB Tanácsadóval való kapcsolatfelvételt megelőzően - tájékoztatja az adatok átadásáról. Az OVB Tanácsadó az ajánlott Ügyféllel az ajánlást követő 30 napon belül kapcsolatba lép, ennek során ismerteti jelen Tájékoztató tartalmát és elérhetőségét.

  Az Ügyfelet felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért, és viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit.

  1. sz. Melléklet az OVB Adatkezelési tájékoztatóhoz: a személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama - további részletes információk (az egyes fogalmak magyarázata, az adatkezelés során érvényesülő alapelvek, vonatkozó jogszabályok, stb.) találhatóak az OVB Adatkezelési Szabályzatában.

  Adatkezelés típusa

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Személyes adatok kategóriái

  Adatkezelés időtartama

  A www.ovb.hu honlapot használók adatainak kezelése, „cookie” alkalmazása

  A honlap és aloldalai nyilvánosan látogathatóak, a honlapon használt cookie-k személyazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a böngészőprogramban letilthatóak

  Adatkezelés nem történik

  Adatkezelés nem történik

  Adatkezelés nem történik

  Üzenetküldés a Honlap „Kapcsolat” menüpontjából

  A megkeresés céljától függően: kapcsolatfelvétel igénylése / szolgáltatások iránti érdeklődés esetén annak nyilvántartása és válaszadás, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (üzenet elküldésével) / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok

  A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

  Telefonos hangrögzítés

  A hívás céljától függően: ügyintézési folyamatokkal kapcsolatos minőségellenőrzés, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, Minőség-ellenőrzési feladat teljesítéséhez szükséges dokumentum-másolatok

  Ügyfélnek nem minősülő féllel folytatott telefonbeszélgetés: 5 év, panaszbejelentés: 5 év, biztosítási vagy pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetés: a szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető

  Közvetített szerződés állományképességének vizsgálata

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

  Pénzügyi elemzés, igényfelmérés

  A közvetítői tevékenység keretében a biztosítási, pénzügyi szolgáltatatási szerződés megkötése előtt, illetve a pénztári belépési nyilatkozat aláírása előtt elvégzendő ügyféligény-felmérés, igénypontosítás

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

  A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

  Közvetlen üzletszerzés

  Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás (ügyfélszerviz), az OVB szolgáltatásainak népszerűsítése, ajánlása, ismertetése, szolgáltatás nyújtása

  GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

  Az OVB Adatkezelési tájékoztató megismerését, szervizszolgáltatás nyújtását, illetve a közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását követő 2 év, igényfelméréshez szükséges adatok tekintetében maximum 4 év. Ajánlás alapján történő adatkezelés esetén az ajánlás dátumát követő 30 nap

  Nyereményjáték, promóció szervezése

  Az OVB által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban résztvevők nyilvántartása, sorsolás, értesítés (kihirdetés), igények elbírálása

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (nyereményjátékban, promócióban való részvétel)

  Nyereményjáték, promóció szabályzatának megfelelően (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok)

  Nyereményjátékkal, promócióval kapcsolatos igényérvényesítési határidő leteltéig

  Biztosítási szerződések adatainak kezelése

  Az OVB közvetítésével létrejött, még élő szerződés teljesítésének előmozdítása, vagy a létre nem jött, vagy megszűnt szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az előbbiekre vonatkozó hatósági, bírósági megkeresések megválaszolása, az OVB igényeinek érvényesítése

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

  A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

  Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

  Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

  Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés

  Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése

  GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-másolatok

  Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

  Ügyfélpanaszokkal kapcsolatos adatkezelés

  A szerződés megkötésével, OVB részéről történő teljesítésével, megszűnésével, a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó kifogás vizsgálata és válaszadás

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

  A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

  Számviteli kötelezettség teljesítése

  Az OVB számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó és egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése

  GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, címadatok, szerződésadatok)

  Számviteli törvényben előírt időtartam végéig

   

  A Facebook-plugin (Tetszik-gomb) használata

  Honlapunkon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használjuk. A Facebook-plugint a Facebook logóról vagy a „Like-gombról” („Tetszik”) ismerheti fel az oldalunkon. A Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

  Ha az oldalunkra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészőjével és a Facebook-szerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP-címről keresték fel az oldalt. Ha a Facebook „Tetszik-gombját” megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor az oldalunkon megjelenő tartalmakat a Facebook-profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook az oldalaink látogatását a felhasználói fiókjához rendeli. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál a következő linken: hu-hu.facebook.com/policy.php.

  Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, az jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

 

A cookie egy szöveges fájl, amelyet egy weboldal másol a merevlemezre. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépen, és nem tartalmaznak vírusokat. A weboldalon található cookie-k nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot Önről. A böngésző beállításainál bármikor letilthatja a cookie-k használatát. Általános szabályként a cookie-kat a weboldalakon a munkamenet időtartama miatt anonim, statisztikai értékelések és a felhasználóbarát jelleg javítása érdekében használják.