Lakásbiztosítás – Tanácsadói segítséggel

Lakásbiztosítás, tanácsadás, alulbiztosítás

Milyen előnnyel járhat, ha tanácsadó segítségét veszi igénybe lakásbiztosítása megkötéséhez?

Ingó és ingatlan vagyontárgyaink különböző kockázatoknak vannak kitéve. Egy gondosan megválasztott lakásbiztosítás alapján a biztosító fedezetet nyújt egyes kockázatokra, azokat átvállalja, és a bekövetkezett kárt a szerződési feltételekben meghatározott módon és mértékben, a biztosítási összeg keretei közt megtéríti. Mind a megfelelő lakásbiztosítás megválasztása, mind pedig a meglévő lakásbiztosítás módosítása során felmerülhetnek olyan kérdések, melyek megválaszolása speciális ismereteket igényel, ezért a szerződés megkötése vagy későbbi módosítása során érdemes szakértői segítséget igénybe venni.

Hogyan segít az Ön számára megfelelő lakásbiztosítás kiválasztásában az OVB tanácsadója?

Szakértői támogatás – az igényfelméréstől a kalkuláción át a szerződéskötésen túl is

Ha online felületek segítségével, de professzionális tanácsadói közreműködés nélkül kívánunk lakásbiztosítást kötni, több nehézséggel is szembesülhetünk. Ilyen lehet többek közt a szerződéskötési folyamatban megválaszolandó kérdések értelmezése, a szükséges adatok beszerzése, vagy a versengő lakásbiztosítási termékek összehasonlítása is. Ezzel szemben, ha Ön az OVB tanácsadója segítségét veszi igénybe, akkor igényeinek felmérését és az ezekhez igazodó lakásbiztosítási termékek bemutatását (amelyben megtalálható többek között az MNB védjegyével ellátott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) is) olyan szakértő végzi el, aki egyben a különböző adatlapok kitöltésében, a szerződéskötési folyamatban is segítségére lesz, és választ tud adni a kérdéseire.

Ha pedig a szerződés megkötését követően az Ön élethelyzete, igényei, szükségletei megváltoznak (például vagyontárgyai, értéktárgyai gyarapodnak, ingatlanát felújítja, bővíti, házi kedvencre tesz szert, stb.) és ez szükségessé teszi az Ön lakásbiztosítási szerződésének aktualizálását, akkor OVB tanácsadója ebben is az Ön rendelkezésére áll.

Az igényeknek és szükségleteknek megfelelő lakásbiztosítás

A lakásbiztosítási termékek az alapvető kockázatokon túl is, számos további kockázatra nyújthatnak (kiegészítő) fedezetet, melyek közt nem könnyű eligazodni. OVB tanácsadója ebben is segít Önnek, hiszen felteszi azokat a kérdéseket, amelyek megválaszolása esetén az OVB által közvetíthető lakásbiztosítási termékek közül Ön az igényeinek leginkább megfelelő, azokhoz igazodó biztosítási termékről kaphat összehasonlító tájékoztatást. Tanácsadóink így segítik elő, hogy Ön az igényeinek és szükségleteinek megfelelő döntést hozzon a lakásbiztosítási szerződés megkötésekor.

Középpontban az ügyfél

Tanácsadóink az ügyfelek igényeit tartják szem előtt, hiszen számukra az ügyfélelégedettség az egyik legfontosabb minőségi mutató. Emellett ügyfeleink tanácsadójukra nemcsak a biztosításkötés idejére, hanem azon túl is számíthatnak, erre szervizszolgáltatásunk a garancia.

Milyen vagyontárgyak biztosíthatók általában egy lakásbiztosítás keretein belül?

Lakásbiztosítás, ingatlan biztosítás

Ingatlanok, azon belül:

 • állandó lakás céljára szolgáló épületeket (lakóház, lakás, lakásbérlemény)
 • melléképületek (nem lakás céljára szolgáló épületek, pl.: garázs, szerszámoskamra stb.)
 • egyéb építmények (a főépülethez tartozó járdák, kerítés, medence stb.)
 • nem állandóan lakott épület (nyaralók)

Ingóságok, azon belül a teljesség igénye nélkül a legfontosabbak:

 • általános háztartási ingóságok (bútor, ruházat, szőnyegek, háztartási eszközök, műszaki berendezések, napelem rendszer stb.)
 • nagy értékű ingóságok (ékszerek, drágakövek, valódi szőrmék, kézi csomózású keleti szőnyegek stb.)
 • műtárgyak (minősített műtárgyak, antik tárgyak)
 • vállalkozói vagyontárgyak
 • készpénz (fizetőeszköz), értékpapírok
Lakásbiztosítás, ingóság biztosítás

Milyen kockázatokra nyújthat fedezetet a lakásbiztosítás?

Gyakori biztosítási elemek:

 • tűz, robbanás
 • füst és koromszennyeződés
 • villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása (indukciós hatás)
 • vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés
 • földrengés, árvíz
 • földcsuszamlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása, szikla-, kő- és földomlás
 • ismeretlen jármű ütközés, légijármű és rakományainak zuhanása, idegen tárgy rádőlése
 • vezetékes vízkár
 • beázás
 • üvegtörés
 • betöréses lopás, rablás, vandalizmus
 • oltás, mentés, rom- és törmelékeltakarítás,
 • épülettulajdonosi felelősség
 • magánemberi felelősség
 • kárenyhítés költségei

Kiegészítő biztosítási elemek lehetnek:

 • szakiparosi feladatok ellátásának megszervezése
 • idegen vagyontárgyak
 • szabadban tárolt vagyontárgyak
 • kerti növényzet
 • akvárium törése
 • dugulás elhárítás
 • jogvédelem
 • ebtartói felelősség
 • vállalkozói vagyon

Különleges és speciális biztosítási elemek lehetnek:

 • napkollektor, napelem,
 • termésveszteség
 • munkanélküliségi díjátvállalás
 • üdülésre elvitt ingóságok
 • sírkő sérülés, sírkő felelősség, temetési segítség
 • kisállat-biztosítás (kutya, macska)
 • balesetbiztosítás
 • egészségbiztosítás

Mikor érdemes felülvizsgálni a meglévő lakásbiztosítási szerződésünket?

Ha azt már több mint egy éve nem aktualizáltuk

Amennyiben a szerződéskötés/módosítás óta az ingatlant felújítottuk vagy bővítettük

Ha változott a lakásban lévő ingóságok köre, értéke

Miért fontos ez?

Azért, hogy elkerüljük az alulbiztosítottságot. Erről akkor van szó, ha a biztosított vagyontárgy tényleges értéke meghaladja a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget (mely a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa). Ilyen esetben a biztosító a biztosítási káresemény bekövetkezése esetén a kárt csak arányosan téríti meg, mégpedig olyan mértékben, ahogyan a károsodott vagyontárgy biztosítási összege aránylik a vagyontárgy tényleges értékéhez.

Egy példával élve: ha egy 50 millió Ft-értékű vagyontárgy 25 millió Ft biztosítási összegre van biztosítva (azaz 50%-ban alulbiztosított), és abban biztosítási esemény következtében 1 millió forint kár keletkezik, akkor a biztosító által (a biztosítási feltételektől függően) megfizetett biztosítási összeg legfeljebb a kár 50%-a, 500 ezer forint lesz.

Az alulbiztosítottság kockázatát növelheti az említett példa mellett, ha mondjuk kisebb alapterület szerepel a biztosítási szerződésben, mint az ingatlan tényleges mérete.

Hogyan és mikor mondható fel a lakásbiztosítás, ha váltani szeretnénk?

Aki határozatlan tartamra kötött lakásbiztosítással rendelkezik, főszabály szerint a szerződést a biztosítási időszak végére (évfordulóra), 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja. Fontos azonban, hogy a felmondásnak legkésőbb 30 nappal az évforduló előtt be kell érkeznie a biztosítóhoz.

Annak érdekében, hogy a biztosítási fedezet folyamatosan fennálljon, az újabb lakásbiztosítási szerződés megkötésekor a kockázatviselés kezdeteként a korábbi szerződés megszűnése napját (évforduló) célszerű megjelölni.

Márciusi lakáskampány

A vonatkozó jogszabályok értelmében a határozatlan tartamú lakásbiztosítási szerződések a biztosítási évfordulóra történő rendes felmondáson túl, felmondhatóak minden év márciusában is. Ez esetben a felmondásnak írásban március 31-ig kell a beérkeznie biztosítóhoz, és a szerződés a felmondás biztosítóhoz való beérkezését követő harmincadik napon szűnik meg.

A márciusi lakáskampány időszakán belül a határozatlan idejű, tartamkedvezményes lakásbiztosítások is felmondhatóak, viszont ebben az esetben a biztosító követelheti annak a díjengedménynek (tartamengedménynek) a megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb tartamára tekintettel nyújtott.

Mi az a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás és mit kell róla tudni? (MFO)

Az MFO lakásbiztosítások keretrendszerét az MNB szabta meg. Ezen termékek 15 féle elemi csapás – pl. tűz, villám, viharkár –, illetve 5 további gyakori, a háztartásokat tipikusan érintő káreseményeket biztosítanak úgy, hogy károk konkrét tartalmát egységesen az MNB rögzítette (vagyis az nem térhet el biztosítónként).

Az MFO-k kárkifizetése a befizetett díjakhoz képest magasabb arányú, miközben díjuk átlagosan kb. 10 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci termékeknél. Nincs önrészük, a velük kapcsolatos ügyek – így a kárrendezés – digitálisan intézhetők, a biztosító által megszabható kizárások szűkebbek, a kárkifizetés pedig gyorsított módon történik.

Ez is érdekelhet:

Hogyan értelmezzük a lakásbiztosítási díjértesítőnket?

Minden évben a biztosítási évforduló előtt kb. 60 nappal megkapjuk lakásbiztosításunk díjértesítőjét, amiben a következő biztosítási évre vonatkozó változásokról tájékoztat minket a biztosítónk. Az idei évi értesítő kicsit másmilyenebb lesz, ugyanis az építőipari áremelkedések nagy mértéke miatt jelentősebb díjnövekedést láthatunk az ajánlatunkban.

Lakásbiztosítás kalkuláció

Ezért lehet gond a lakásbiztosításunkkal, ha nem számolunk az építőipari árnövekedéssel

Bármennyire is körültekintően járunk el a lakásbiztosításunk megkötésekor, ha azóta 2-3 vagy több év is eltelt, és nem vizsgáltuk felül a lakásbiztosítást, illetve nem módosítottuk aszerint, hogy milyen értékek kerültek be az otthonunkba, milyen értéknövelés történt (pl. felújítás), akkor a lakásbiztosításunk szaknyelven: alulbiztosítottá válhatott idő közben. De más is okozhatja az alulbiztosítottságot. Összefoglaltuk a tudnivalókat példával.

Jogi információ

Jelen tájékoztatás a jogszabályi rendelkezések alapján készült, melytől a biztosítási feltételek a jogszabály által meghatározott körben eltérhetnek. Bármely konkrét kérdésben a teljeskörű információkat az adott biztosítási termék szerződési feltételei tartalmazzák. Jelen tájékoztató nem tekinthető személyre szóló, biztosítási termék kiválasztására, igénybe vételére irányuló tanácsadásnak, jogi tanácsadásnak, szerződéskötésre vonatkozó ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, egyéb egyoldalú kötelezettségvállalásnak az OVB, az OVB partnerei vagy közvetítői megbízottai részéről. A tájékoztatás nem helyettesíti az igényfelmérést és a termékek összehasonlító bemutatását.