Egyéb biztosítási termékek

Minden területre kínálunk biztosítási termékeket és segítünk a megfelelő kiválasztásában: életbiztosítások, vagyonbiztosítások, gépjármű biztosítások, utasbiztosítások és felelősségbiztosítások.

Egyéb biztosítási termékek

Minden területre kínálunk biztosítási termékeket és segítünk a megfelelő kiválasztásában: életbiztosítások, vagyonbiztosítások, gépjármű biztosítások, utasbiztosítások és felelősségbiztosítások.

Egyéb biztosítások

Utasbiztosítások

Az utasbiztosítási termékek balesetből, betegségből és poggyászkárból felmerülő költségekre kínálnak fedezetet magánszemélyek belföldi vagy külföldi utazására.

Ezek a biztosítások már néhány száz forintos napidíjtól elérhetőek, és adott esetben több millió forintos költségektől mentesíthetik a biztosítottat (pl.: helikopteres mentés egy síbalesetnél, műtéti beavatkozás külföldön stb.) A biztosítótársaságok többféle utasbiztosítási kötvényt kínálnak, és különböző mértékig vállalják a költségek megtérítését.

Jellemzően milyen biztosítási eseményekre szól egy utasbiztosítás?

 • orvosi és mentési költségek térítése baleset vagy betegség esetén (pl.: mentőautóval, mentőhelikopterrel történő szállítás, sürgősségi fogászati ellátás, hegyimentés stb.)
 • hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése
 • poggyászbiztosítás
 • felelősségbiztosítás: a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése
 • baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
 • baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás
 • kórházi napi térítés a biztosított részére,
 • elveszett, eltulajdonított úti okmányok pótlásának költsége stb.
Utasbiztosítások

Életbiztosítások

Életbiztosítások esetén a szerződő és a biztosító olyan biztosítási szerződést köt, amelyben a biztosító díjfizetés ellenében azt vállalja, hogy a biztosított életével kapcsolatos esemény bekövetkezésekor bizonyos összeget fizetni fog.

Az életbiztosításoknál jellemzően két ilyen biztosítási eseményt különböztetünk meg:

 • a biztosított halála
 • a biztosított életben léte egy adott időpontban

Alapvetően annak függvényében, hogy a biztosító térítése melyik fenti eseményhez kötődik, többféle életbiztosítást különböztetünk meg:

Kockázati életbiztosítás: a biztosított elhalálozása esetén nyújt térítést a kedvezményezetteknek (pl.: hozzátartozók)

Elérési életbiztosítás: amennyiben a biztosított a biztosítási szerződés lejárta után életben van, akkor egy előre meghatározott biztosítási összeget kap a biztosítótól. (Tisztán ez a biztosítási forma a gyakorlatban nem jellemző.)

Vegyes életbiztosítás: a kockázati és az elérési biztosítás kombinációja. Ha a szerződés lejártával a biztosított életben van, akkor ő kap kifizetést a biztosítótól, amennyiben nem, akkor a hozzátartozók (kedvezményezettek).

Befektetési egységhez kötött életbiztosítás (unit linked): olyan vegyes életbiztosítás, melynél a szerződő maga választhatja ki és rugalmasan alakíthatja a befektetési portfóliót, amiben a megtakarításait kamatoztatják.

Járadék életbiztosítás: a biztosított a befizetett pénzösszegért cserébe élete végéig (vagy egy előre meghatározott ideig) rendszeres életjáradékot kap a biztosítótól.

  Életbiztosítások

  Vagyonbiztosítások

  A vagyonbiztosítások esetén a biztosító díjfizetés ellenében azt vállalja, hogy a biztosított vagyontárggyal kapcsolatos bizonyos káresemények bekövetkezésekor kártérítést fizet a szerződőnek.

  Jellemzően milyen kockázatokra nyújt fedezetet egy vagyonbiztosítás?

  • tűz, robbanás
  • vihar, felhőszakadás, villámcsapás, árvíz
  • hó nyomás, jégverés
  • földrengés, földcsuszamlás, beomlás, kő- és földomlás
  • betöréses lopás, rablás, vandalizmus
  • vezetékes vízkár
  • üvegtörés
  • oltás, mentés, rom- és törmelékeltakarítás
  • kárenyhítés, ideiglenes lakás biztosítása

  A vagyonbiztosításokon belül az alábbi biztosítási termékeket különböztetjük meg:

  • lakásbiztosítás
  • vállalkozói vagyonbiztosítás
  • mezőgazdasági biztosítások
  • szállítmánybiztosítások
  • építés és szerelésbiztosítások
  • gépbiztosítások
  Vagyonbiztosítások

  Gépjármű biztosítások

  KGFB

  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetet nyújt arra az esetre, ha a gépjármű vezetője mások vagyonában kárt, vagy rosszabb esetben személyi sérülést okoz. Célja, hogy a biztosítás ezeket a károkat attól függetlenül megtérítse, hogy azokat a károkozó ki tudná-e fizetni vagy sem. Mint ahogy a neve is sugallja, a biztosítást kötelező megkötni, azaz enélkül a gépjármű nem vehet részt közúti forgalomban.

  CASCO

  Az önkéntesen köthető casco biztosítás alapvetően arra a káreseményre fizet, amikor a szerződő saját hibájából kifolyólag kárt okoz a saját autójában. A saját hibából eredő töréskárok mellett, a casco biztosítás jellemzően kártérítést kínál a szerződő gépjárművére elemi kár, tűzkár, üvegkár vagy eltulajdonítás esetén is. Ráadásul további kiegészítő biztosításokat is lehet hozzá kötni, mint például balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás, jogvédelmi biztosítás stb.

  Felelősségbiztosítások

  Felelősségbiztosítások

  Felelősségbiztosításoknál a biztosító díjfizetés ellenében vállalja, hogy mentesíti a biztosítottat a szerződésben meghatározott mértékig és feltételek szerint minden olyan kár megtérítése alólamelyért jogszabály szerint ő lenne a felelős.

  Annak függvényében, hogy az adott felelősségbiztosítás milyen tevékenységekre terjed ki, többféle változatát különböztetjük meg:

  • Tevékenységi (általános) felelősségbiztosítás
  • Szolgáltatói felelősségbiztosítás
  • Szakmai felelősségbiztosítás
  • Termékfelelősség-biztosítás
  • Munkáltatói felelősségbiztosítás
  • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás