OVB Pályázati Program megvalósulása - Bárczi Gusztáv Általános Iskola

|

Az OVB Magyarország 1 millió forinttal támogatta a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanműhelyeinek felújítását,  megfelelő, korszerű eszközökkel való felszerelését. Az intézménybe a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján kerülhetnek beiskolázásra az enyhén értelmi fogyatékos tanulók. Az iskola emellett az autizmus spektrumzavaros, látássérült, hallássérült, mozgássérült, beilleszkedési-tanulási- magatartászavarral élő tanulók oktató-nevelő- fejlesztő feladatait is ellátja.

A 2015/2016-os tanévtől indították el a saját parkgondozó speciális szakképzést, amelynek fő célja az intézmény innovációján túl a tanulók szakképzettséghez juttatása. Úgy vélik, hogy a tanulók számára biztosított elfogadó légkör a szakképzés során minimalizálja a lemorzsolódást, és így minél többen abszolválhatják a speciális szakiskolai képzést, majd sikeresen integrálódhatnak a munka világába. 

A szakképesítés újszerűsége miatt, az intézményben hiányzik a képzéshez, oktatáshoz szükséges eszközpark (villamos- és benzinmotoros berendezések). A gyakorlati képzéshez szükséges kézi szerszámok felszereltsége sem megfelelő, a tantermek sincsenek megfelelően ellátva a szükséges eszközökkel, így a tanulók számára azokat nem tudják eredményesen bemutatni, ezért is döntöttünk a támogatás mellett. 

Az iskola és jogelődjeinek rövid története

A veszprémi kisegítő iskola tagozata az elsők között létesült, 1948 szeptemberében. Anyaintézménye a veszprémi várban lévő 2. számú fiúiskola volt. Az 1948/ 49-es tanévben 4 osztály, 4 tanteremben működött, váltott tanítással.

Az intézmény 1950-ben önállósodott, a Séd patak partján lévő Jókai utca 48. szám alatt, a Szt. László Iskola épületében kapott helyet. Egészen 1992-ig működött itt a veszprémi Kisegítő Iskola.

1992-ben új épületet kapott a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola. A Batthyány utcai volt bölcsőde épületébe költöztek be, amelynek felújítási és átalakítási terveit Gózon Imre készítette. Az iskola 176 tanulója tizenöt tantermet, tornaszobát, műhelytermeket, könyvtárat és különböző speciális szobákat (logopédiai, konduktori, fejlesztő) vehetett birtokba.

Az azóta eltelt időszakban az iskola vezetése legfőbb feladatának tekintette az új iskola épületének megóvását, szépítését, fejlesztését, állagának megőrzését. Ezekben a feladatokban fontos szerepet kaptak a gyerekek is.