OVB Pályázati Program megvalósulása - Dévai Szent Ferenc Alapítvány

|

Hernádi István és a Károly körúti iroda beszámolója a támogatásról:

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba testvér alapításával 2002-ben jött létre (Magyarországon bejegyezve), elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák, napköziotthonok támogatására.

Az alapítvány elsődleges tevékenysége a gyermekvédelem, nagycsaládok, veszélyeztetett- bajba jutott családok támogatása által. Tanáccsal, jó szóval, anyagi támogatással, tanszerrel, ruhával is segítik a szülőket, gyámokat, hogy gyermekeik egészségesen fejlődjenek.
A nem különösebben veszélyeztetett gyermekek számára napköziotthonos tevékenységet hoztak létre, ahova iskola után mennek, és nevelőjük vezetésével bevásárolnak, elkészítik az ebédjüket, felkészülnek a másnapi oktatásra, játszanak, tisztálkodnak, majd este haza mennek. Sajnos sokszor azt tapasztalják, hogy a szülők, nagyszülők, a gyermek gyámjai nem képesek különféle okokból kifolyólag felügyelni és irányítani a gyermek fejlődését, és a magára maradt gyermek, fiatal - még ha van is, ahol lakjon - könnyen veszélybe kerül. Testi, lelki, szellemi fejlődése visszamarad. Az utóbbi esetén a fiatalt a bentlakó otthonok egyikébe fogadják be.
A bentlakásos otthonba befogadott fiatalok természetesen tarthatják a hozzátartozóikkal a kapcsolatot, sőt szünidők idején haza is mehetnek, ha a rokonok tudják őket fogadni. Jelenleg 22 bentlakóotthonban sok száz bentlakó gyereket oktatnak, nevelnek.

Napjainkban is él az az ősi szokás, miszerint a keresztelési szertartáson a keresztszülők önként felajánlják és felvállalják - ha az édesapával és édesanyával valamilyen rendkívüli dolog történne, és azon túl képtelenek lennének ellátni szülői feladatukat -, hogy ők lépnek az édes szülők helyére és vállalják a kisgyermek felnövekedésének gondjait.
Ennek a szép kapcsolatnak a mintájára indította el az alapítvány a Keresztszülői Programot, miszerint lehetőség van a Csaba testvér által fenntartott gyermekvédelmi intézetekben nevelkedő gyermekek és az őket személyesen támogatni szándékozók között egy úgynevezett fogadott keresztszülői kapcsolatra.
Ezen gyermekek szülei - ha léteznek egyáltalán - nem képesek ellátni szülői feladatkörüket, ezért a fogadott keresztszülők vállalnak fel ebből némi részt azáltal, hogy havi rendszerességgel hozzájárulnak a gyermek neveltetési költségeihez, továbbá lehetőség van arra is, hogy a támogató keresztszülők a pénzbeli támogatáson kívül fogadott gyermekükkel kapcsolatot tartsanak (levelezés, megemlékezés jeles napokról, személyes látogatás). Természetesen mindez nem kötelező, s azokat is szívesen látják, akik név nélkül, mintegy inkognitóban szeretnék támogatni, ezen gyermekeket.

A fogadott keresztszülőség felvállalása teljesen önkéntes, ugyanakkor bizonyos felelősséggel is jár.

Csaba testvér jelenleg több mint 2.500 gyermek gondját viseli a vállán - hivatalos bevételi források elégtelensége lévén - nagyrészt a "csodában" bízva szervezi ellátásukat. Ezért létszükséglet számára, hogy ezekre a befizetésekre számíthasson. Erre alapozva tud és mer újabb és újabb gyermekeket felvállalni.

Jelenleg megközelítőleg az alapítványnál nevelkedő gyerekek felét támogatja csak fogadott keresztszülő. Csíksomlyón és Szentsimonban középiskolás diákok nevelkednek, de Magyarországon, Polgárdiban és Székesfehérváron is van sok vidám gyermek, akiknek fogadott keresztszülőket keresnek. Számos fogadott keresztszülő kis gyereket szeretne támogatni, azonban a felsősöknek, líceumistáknak is nagy szükségük van ilyen kapcsolatokra.

Az összegyűlt 430.000 forinttal, az OVB Központ és a Károly körúti iroda munkatársai tizenkettő gyermek egész éves ellátásához járultak hozzá.
 

A Molnár Területi igazgatóság beszámolója a támogatásról:


"Február 6-án személyesen is átadhattuk Böjte Csaba atyának és a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak azt a 800.000 forintos támogatást, amelyet fele-fele arányban - az OVB Központ és a Molnár igazgatóság - adományoztunk. Alkalmunk nyílt egy fél órás beszélgetésre is, amely még jobban megerősített minket abban, hogy a legjobb ügy mellé álltunk, hiszen a gyermekekkel való foglalkozás befektetés a jövőbe."

Böjte Csaba és szervezete immáron két és fél évtizede, 1993 óta foglalkozik szegény sorsú és árva gyermekek befogadásával és felnevelésével. Ez egy nagyon komplex és sok áldozattal járó feladat, hiszen egyszerre mindent meg kell tudni oldani, kezdve az alapvető szükségletektől, mint például élelem, egy meleg szoba, folytatva az oktatással, egészen a szeretetteljes "nagycsalád megalkotásáig". A legtöbb állami intézményből pont ez a szeretetteljes környezet hiányzik, amely táptalajául tud szolgálni a normák elsajátításának és motivációt ad a tanuláshoz is. Csaba testvér többször is kihangsúlyozta, hogy miért van ezekre nagy szükség: ugyanis a statisztikákból kiderült, a legtöbb börtönviselt ember iskolázottsága a nyolc általánost sem éri el. Sajnos a hagyományos intézetben nevelkedettek túlnyomó része nem tud beilleszkedni a társadalomba, és a bűnözés útjára lép.
Ezért is jó érzés azt hallani, hogy Csaba testvérék immáron több mint 3.000 gyermeket neveltek fel, akik hasznos részévé váltak a társadalomnak, és jelenleg is megközelítőleg ugyanennyi gyermeket látnak el. A felnevelt gyermekek közül sokaknak már családja is van, és közel 500 gyermek született ezekben a családokban. Többen mentek közülük egyetemre, felsőoktatási intézménybe továbbtanulni.

Mindezek nagyon jól bizonyítják, hogy milyen égető szükség van egy ilyen kezdeményezés fenntartására. Amíg vannak szegény sorsú és árva gyermekek, addig Csaba testvérék munkájára mindenképpen szükség lesz. Örülünk, hogy egy ilyen ügyet támogathattunk, és reméljük, legközelebb még nagyobb összeggel tudunk majd hozzájárulni Csaba testvér munkájához, mert példaértékű az önfeláldozó munkássága és hozzáállása!

Támogassa Ön is Böjte Csaba kezdeményezését adója 1%-val!

Vissza