OVB Pályázati Program megvalósulása - Dévai Szent Ferenc Alapítvány (Kopie 1)

|

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba alapításával 2002-ben jött létre (Magyarországon bejegyezve), elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák, napköziotthonok támogatására. Ebben az évben az OVB Magyarország és a Károly körúti Molnár Gergely Iroda munkatársai 1 millió forinttal támogatták a keresdi központ fejlesztésének megvalósítását.

Az Alapítvány elsődleges tevékenysége a gyermekvédelem, nagycsaládok, veszélyeztetett, bajba jutott családok támogatása által. Tanáccsal, jó szóval, anyagi támogatással, tanszerrel, ruhával is segítik a szülőket, gyámokat, hogy gyermekeik egészségesen fejlődjenek. 

A nem különösen veszélyeztetett gyerekek számára napköziotthonokat hoztak létre, ahova iskola után mennek. Itt készülnek fel a másnapi oktatásra, játszanak, tisztálkodnak, majd este hazamennek. Amennyiben ez a tevékenység nem elégséges, akkor a bentlakó otthonba fogadják a gyermeket, fiatalt a legközelebbi vérszerinti rokon írásos kérésére. Természetesen tarthatják a kapcsolatot a rokonokkal, illetve szünidők idején haza is mehetnek, ha a rokonok tudják őket fogadni. Jelenleg 22 bentlakásos otthonban sok száz gyereket oktatnak, nevelnek.

Van lehetőség a Böjte Csaba által fenntartott gyermekvédelmi intézetekben nevelkedő gyermekek és az őket személyesen támogatni szándékozók között ún. Keresztszülői Programban is részt venni, amelynek lényege, hogy mivel az Alapítvány szárnyai alatt élő gyermekek szülei – ha léteznek egyáltalán – nem képesek ellátni szülői feladatkörüket, ezért a fogadott keresztszülők vállalnak fel ebből némi részt azáltal, hogy havi rendszerességgel hozzájárulnak a gyermekek neveltetési költségeihez.

Lehetőség van arra is, hogy a támogató keresztszülők a pénzbeli támogatáson kívül fogadott gyermekükkel kapcsolatot tartsanak (levelezés, megemlékezés jeles napokról, személyes látogatás). Természetesen mindez nem kötelező, és azokat is szívesen látják, akik név nélkül szeretnék támogatni a gyermekeket.

Böjte Csaba jelenleg több mint 2500 gyermek gondját viseli a vállán, ezért létszükséglet, hogy ezekre a befizetésekre számíthasson. Erre alapozva tudja és meri újabb és újabb gyermekek gondozását vállalni.

Jelenleg körülbelül csak az alapítványnál nevelkedő gyerekek felét támogatja fogadott keresztszülő. Kevés napközis diáknak van keresztszülője, ezért szeretettel kérik támogatóikat, hogy ismerjék meg a különböző napköziotthonaikat, iskolaházaikat is. Számos fogadott keresztszülő kis gyereket szeretne támogatni, azonban a felsősöknek, középiskolásoknak is nagy szükségük van ilyen kapcsolatokra.

A Segesvártól 12 kilométerre lévő keresdi várkastély műemléképületében az alapítvány képzési és nevelési központját hozták létre, ahol például a fiatalság visszatalálhat az olvasás örömeihez a mások által nekik adományozott több mint 10.000 könyv segítségével, tanulhatnak vendéglátást, elsajátíthatják a mindennapi élethez szükséges gyakorlati tudást („jó gazda és gazdasszony tudás”), az alsó szinten pedig Jótevő vendégfogadó kap helyet, ahol a támogatókat is meghívják egy tányér meleg ételre. 

Vissza