OVB Pályázati Program megvalósulása - Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület

|

A pályázat célja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat egészségügyi programjában résztvevő rászoruló gyermekek terápiás kezelésének finanszírozása volt. A pályázatot az OVB részéről Fodor László és csapata képviselte.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat először Hannoverben alakult meg, majd 1990 májusában jött létre a szervezet magyar, 1991-ben pedig romániai egyesülete. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat célja a fizikailag, értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása, gyermekintézmények segítése. Tagjaik, önkéntes segítőik száma egyre nő, ki-ki tagdíjjal, adományokkal, szakértelemmel vagy éppen fizikai munkával támogatja az egyesületet, illetve rajtuk keresztül a rászoruló gyermekeket. Az egyesületek elnöksége és felügyelő bizottsága társadalmi munkában végzi feladatát, ügyelvén arra, hogy a Szolgálat politikai, vallási és nemzetiségi kérdésekben semleges és független legyen.

Fő programjaik:

 • Egészségügyi program
 • Gyermekélelmezési program
 • Nevelőszülői program
 • Törvény-előkészítési program
 • Üdültetési program
 • Képzési és továbbképzési program
 • Segélyszállítmányok
 • Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés
 • Rendezvények
 • Információs és tájékoztatási program
 • Film, televízió és fotódokumentáció
 • Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

Az egyesület 2002 szeptemberében nyitotta meg orvosi rendelőjét rászoruló gyermekek részére a Teréz körúti irodája mellett. Itt jelenleg gyermekneurológiai és gyermekgyógyászati szakrendelés folyik. A rendelő szakmai teamjében egy gyermekneurológus, logopédus, két gyógypedagógus és két gyógytornász dolgozik, akik szenzoros integrációs terápiát és gyógytornát végeznek egy erre alkalmas, kompletten felszerelt teremben. Ezen felül három helyiségben fejlesztőmunka folyik. A rászoruló családok anyagi helyzetükkel arányosan járulnak hozzá a kezelések és foglalkozások finanszírozásához. Az esetek nagy részében az egyesület teljes mértékben átvállalja a gyógykezelések finanszírozását.

2016-ban összesen 3.945 terápiát, szülői konzultációt és vizsgálatot biztosítottak fogyatékkal élő, autista és viselkedészavaros gyermekek számára.

A Fodor Igazgatóság összesen 250.000 forintot gyűjtött össze a Gyermekmentő Szolgálat részére. A támogatás átadására a budapesti Teréz körúti irodában került sor, amely alkalomból az OVB-t képviselő tanácsadók bepillantást nyertek az egyesültet mindennapjaiba. A pályázaton elnyert összeget az egyesület a rászoruló gyermekek terápiás kezelésének finanszírozására használta fel.

Vissza