OVB Pályázati Program megvalósulása - Patrónus Egyesület

|

Az OVB Pályázati Program keretén belül a második pályázat célja a Patrónus Egyesület fenntartása alatt álló lakóotthonban élő nyolc fiatal gyógytorna termének felújítása volt, hogy az ellátottak számára színvonalas szolgáltatást tudjanak nyújtani.

A Patrónus Egyesület 1995 nyarán kezdte meg tevékenységét. Az Egyesület célja, feladata: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos igényű gyermekeinek, fiataljainak, családjainak testi-lelki egészségének segítése, szociális helyzetének javítása. Az Egyesület tevékenységét a vezetőség koordinálja, amely az elnökből, titkárból és pénztárosból áll, akik önkéntesként látják el a feladatukat.

A Patrónus Egyesület fő tevékenységében ápoló gondozó célú fogyatékos személyek lakóotthonát működteti, 2004 januárjától. Lakóotthonában az ellátás célja nyolc értelmi akadályozottsággal élő felnőtt személy lakás- és életkörülményeinek normalizálása. A cél olyan cselekvési programok megszervezése, melyek elősegítik a lakók társadalmi integrációját, önállóságuk fokozódását, és amelyek biztosítják a társadalom tagjai által elfogadott normákat és értékeket a fogyatékosok számára is.

Az egyesület működése során kiemelt figyelmet fordított az ellátottak életminőségének javítására. Beruházásokat végeznek évről - évre a lakóotthonban, hogy színvonalas működéssel az ellátottjaik élete minél jobban közelítsen a társadalom más tagjai által élt életvitelhez. Anyagi forrásaik azonban szűkösek. Az egyesület bevételét a pályázati források, az SZJA 1% jelenti. Az egyesület vezetősége igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy a felújítási munkákat el tudják végezni.

A gyógytorna terem felújítása immár aktuálissá vált, ennek a beruházásnak a megvalósításához nyújtotta be pályázati anyagát Tarnavölgyi Balázs, az OVB Területi igazgatója.

A 320.000 Ft támogatási összegből a gyógytorna terem felújításához szükséges anyagköltséget és munkadíjat fedezték, továbbá aktív részvételükkel segítették a felújítás megvalósulását.

A lelkes és kitartó munkájuk eredményeként az otthonban élő nyolc fiatal immár egy minden igényt kielégítő teremben folytathatja a rehabilitációs foglalkozásokat.

Vissza