Társadalmi felelősségvállalás - Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete

|

Fotó: Unger Tamás / vaol.huFotó: Unger Tamás / vaol.hu

Az OVB Magyarország és a Wittinger Dénes szombathelyi regionális igazgatóság egymillió forinttal segített 12 nehéz sorsú, tehetséges gyermeket. Süle-Rezner Melinda, a Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesületének elnöke elmondta, volt, akinek sportolói álmát, másnak művészi ambícióját sikerült támogatni a pénzből és akadt, akinek tanulását segítették eszközvásárlással.

Az egyesületet 2008-ban alapították a szombathelyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai.  Célja az intézmény tágabb környezetében, Szombathelyen, Vas megyében élők szociális helyzetének és életminőségének figyelemmel kísérése, javítása.

Ennek érdekében az egyesület információkat közvetít a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük módjáról, szórólapok, kiadványok, az internet, ill. személyes kapcsolat útján. Hozzájuk forduló személyeket, családokat információkkal, tanácsokkal segíti szociális, mentálhigiénés, családi, foglalkoztatási, lakhatási, egészségügyi, életvezetési problémáik esetén. Feltérképezi a működési területén élők szociális helyzetét, jellemző problémáit, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, etnikai, illetve más okból hátrányosan megkülönböztetett, szegregált, peremhelyzetben élő csoportokra, ezen ismeretek birtokában javaslatot készít az együttműködő szociális és gyermekvédelmi intézmények számára új ellátási formák, módszerek bevezetésére. Az egyesület továbbá együttműködést alakít ki a működési területen működő szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, indokolt esetben a hozzá fordulókat az illetékes intézményhez irányítja. Az egyesület vezetőségét, valamint tagjainak túlnyomó többségét a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói alkotják.

Vissza