Tudnivalók a CSOK Pluszról

|

CSOK Plusz tudnivalók
Információk a CSOK Plusszal kapcsolatban

Olvasási idő: kb. 6 perc

 • Igénylőkre vonatkozó előírások, határidők  
 • A CSOK Plusz kondíciói és igénylésének alapfeltétei
 • További a támogatások, amik igénybe vehetőek a futamidő alatt? 

2023. november 30-án megjelent a CSOK plusz új otthonteremtési program részletszabályait tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben. Ez alapján 2024. január 1-jétől új, akár 50 millió forint összegű, államilag támogatott lakáshitel igénybevételére lehetnek jogosultak a gyermeket vállaló házaspárok. A program segítséget nyújt Magyarország területén lévő lakás vagy egy lakásos lakóépület építéséhez, vásárlásához, lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy meglévő lakás bővítéséhez.   

Igénylőkre vonatkozó előírások, határidők  

 • A kölcsönt kizárólag házastársak (élettársak és egyedülállók nem), együttesen igényelhetik. Az igénylőkön kívül más adós a kölcsönszerződésben nem szerepelhet.  
 • A házastársak közül a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét (2025. december 31-ig a házaspár akkor is jogosult, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában a feleség betöltötte a 41. életévét, és legalább a 12. hetet betöltött várandósság igazoltan fennáll, vagy az örökbefogadást 2024.01.01. - 2025.12.31. között kelt gyámhatósági határozattal rendelkeznek).  
 • A házaspár mindkét tagja büntetlen előéletű.  
 • A házaspár egyik tagjának sincs 5.000 forintot meghaladó köztartozása (Amennyiben a kérelem benyújtása és elbírálása napján van ezt meghaladó köztartozás, úgy 14 napon belüli visszafizetés esetén lehetnek jogosultak).  
 • A házaspár egyik tagja legalább 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik.  
 • Az igénylők a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) nem rendelkezhetnek nyilvántartott tartozással, vagy azt 1 évnél régebben kiegyenlítették.  
 • A kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult, akkor is, ha a már igénybevett kölcsönt visszafizették.  
 • Igénylés határideje: Vásárlás esetén a szerződéskötést követő 180 napon belül. Építés esetén, használatbavételi engedély kiadását, illetve a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően.  

Melyek a CSOK Plusz kondíciói? 

A CSOK Plusz igénylésének alapfeltételei közé tartozik a legalább egy gyermek vállalása, azaz kizárólag meglévő gyermek esetén nem elérhető.  

A kölcsön futamideje: 10 - 25 év. 

 • A kölcsön kamata: max. 3% (fix). 
 • A kölcsön tőketörlesztését a folyósítás napját követő 13. hónaptól kell megkezdeni (az első évben csak kamatot kell törleszteni). 
 • A hitelintézet a kölcsön igénylésével és folyósításával összefüggésben legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75%-ának megfelelő, maximum 300 ezer Ft díjat kérhet – amely nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját –, melyen kívül egyéb díjat vagy költséget nem számíthat fel. 
 • A kölcsön előtörlesztése esetén a költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át 
 • A kölcsön maximális összege: 

Meglévő gyermekek 

Vállalt gyermekek 

Maximális összeg 

Nem elérhető 

15 millió Ft 

30 millió Ft 

50 millió Ft 

Nem elérhető 

30 millió Ft 

50 millió Ft 

2 vagy több 

Nem elérhető 

2 vagy több 

50 millió Ft 

CSOK Plusz

A kölcsön összegét megalapozó gyermekszám megállapítása során meglévő gyermeknek kell tekinteni: 

 • a házaspárral egy háztartásban élő közös és közösen vállalt gyermekeket,  
 • valamint a velük egy háztartásban élő nem közös gyermekeit együttesen 

Míg vállalt gyermekként kell figyelembe venni 12. hetet betöltött magzatot. 

Milyen támogatások vehetők igénybe a futamidő alatt? 

Az új otthonteremtési program többféle támogatást biztosít a teljes futamidő alatt. 

Kamattámogatás 

 • A Kincstár a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évre kamattámogatást nyújt (az első gyermek születését / örökbefogadását követően igénybe vett törlesztés-szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik). 
 • A támogatott személyek a kamattámogatás időszakában, valamint a futamidő első évében legfeljebb 3%-os mértékű kamatot fizetnek

Törlesztés-szüneteltetés 

 

 • A kölcsönkérelem benyújtását követően a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzat vagy elsőként megszületett gyermek után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll.
 • A kölcsönkérelem benyújtását követően a közösen elsőként örökbefogadott gyermek után, ha az engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. 
 • A törlesztés legfeljebb 1 éves időtartamig szünetel. 
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a törlesztés szüneteltetés idejével meghosszabbodik. 

Gyermekvállalási támogatás 

 • A kölcsönkérelem benyújtását követően másodikként született / örökbefogadott, és minden egyes ezt követően született / örökbefogadott további gyermek után gyermekenként 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. 
 • A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni. 
 • Igénylés, kérelem benyújtás: vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően legkésőbb a gyermek születését, örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 180 napig nyújtható be. 
Hitelfelvételben gondolkodtok? Szeretnétek élni a CSOK Plusz kedvezményeivel?

Keresd a hozzátok legközelebbi tanácsadónkat, aki segít a számotokra megfelelő döntés meghozásában.

Olvassa el:

Tervezgető család

| OVB Vermögensberatung Kft.

CSOK Pluszra vonatkozó előírások

Az új otthonteremtési támogatás mértékének két meghatározó pontja maga az ingatlan jellemzői, illetve a meglévő és vállalt gyermekek száma. A CSOK Plusz rendelettel kapcsolatos blogcikkünk második részében ezekre a témákra vonatkozó előírásokat járjuk körül.  

CSOK Plusz tudnivalók

| OVB Vermögensberatung Kft.

Megérkezett a CSOK Plusz

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) az 5.000 fő feletti településeken a jelenlegi formájában 2023. december 31-én megszűnik. Az október 25-ei Kormányinfón Csák János miniszter bejelentette a CSOK 2024. január 1-től hatályba lépő új formáját: a CSOK Pluszt.